HUMAN RESOURCES MANAGAMENT BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HUMAN RESOURCES MANAGAMENT ISL303E 3 5 3 3 4,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • Turkish
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Zorunlu
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Yüz-Yüze Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Yrd.Doç.Dr. KADİR MERSİN
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 • Yrd.Doç.Dr. MELDA KEÇECİ

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • İnsan kaynağının iyi yönetilmesi planlı ve sistemli bir çalışmanın yürütülmesi ile mümkündür. Bu dersin amacı öğrencilere insan kaynakları yönetiminin önemini vurgulamak ve temel insan kaynakları yönetim faaliyetlerini açıklamaktır.
 • Dersin İçeriği
 • :

 • Bu derste, insan kaynakları yönetimine giriş, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve iş tanımları, işgören bulma ve seçme, eğitim ve gelişitrme, kariyer yönetimi, iş değerleme, performans değerlendirme, ücret yönetimi, endüstri ilişkileri, iş güvenliği ve özlük konularında bilgi verilecektir

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • Insan kaynakları yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
 • 2
 • Çalışanların yeterlilik durumunu algılamak için çeşitli teknikler (görüşme ve değerlendirme merkezi)
 • 3
 • Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek eğitim programlarının hazırlanması ile ilgili genel bilgiler
 • 4
 • İşveren-işçi performans değerleme yöntemleri, yasal düzenlemeler hakkında genel bilgiler, elde edilen yasal haklarlar ilgili uygulanmalar

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • İnsan Kaynaklarına Giriş
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 2
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • İş Analizi / İş Tanımları- İŞ Gerekleri
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 3
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • İş Dizaynı
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 4
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 5
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • İK Temin ve Seçimi
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 6
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • Mülakat Teknikleri
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 7
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 8
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • Performans Yönetimi Sistemi
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 11
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • Yetkinliklere dayalı Performans Değerlendirme ve Koçluk
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 12
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • Kariyer Yönetimi
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 13
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 14
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • İŞçi-İşveren İlişkileri
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 15
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Beta Yayınları
 • Uluslararası İKY
 • Konu anlatımı ve tartışma
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR
 • Fundamentals of Human Resource Management, Raymond Noe, John Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick Wright, McGraw Hill

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 40
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 60
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Sözlü Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 2
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar. X
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir X
2 Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir X

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir. X
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir. X
2 Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir. X

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır. X
2 Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir. X
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir. X
3 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir. X
3 Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir. X
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir. X
3 Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir. X

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 14
 • 3
 • 42
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 14
 • 1
 • 14
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 14
 • 1
 • 14
 • Ödev
 • 0
 • 0
 • 0
 • Proje Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 70

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 1
 • 10
 • 10
 • Ara Sınav
 • 1
 • 1
 • 1
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 1
 • 15
 • 15
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 27

 

 • Genel Toplam
 • 97
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 4
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 4,0