FİNANSAL YÖNETİM II BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
FİNANSAL YÖNETİM II ULT308 3 6 3 3 6,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • Turkish
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Seçmeli
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Yüz-Yüze Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Yrd.Doç.Dr. KADİR MERSİN
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • İşletmelerde finansal yönetim temel olarak iki alanı kapsamaktadır. Bunlar sırasıyla; işletme sermayesi yönetimi ve yatırım yönetimi olarak anılmaktadır. Bu iki finansal yönetim alanında işletmeler temel olarak paranın zaman değeri, işletmenin beklenen getirisi ve finansal varlıkların beklenen getirilerini kullanarak finansal kararlarını almaktadırlar. Dolayısıyla bu dersin amacı; bu kavramları öğrencilere teorinin yanı sıra uygulamalı olarak anlatır.
 • Dersin İçeriği
 • :

 • İşletme sermayesi yönetimi kapsamında; nakit yönetimi, stok yönetimi ve alacak yönetimi kavramları anlatılırken, yatırım yönetimi kapsamında uygulamalı olarak finansal varlıkların değerlemesi ve proje değerlendirme yöntemlerini içermektedir.

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • Finansal Yönetimin temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • 2
 • Firmaların finansal kararlarında değerlendirmelerde bulunur.
 • 3
 • Finansal analiz ve tahmin ile sermaye yapısı konuları üzerinde analiz yapabilir.
 • 4
 • Şimdiki değer, sermaye bütçelemesi ve risk fiyatlaması konusunda bilgi sahibi olur.
 • 5
 • Finansal yönetim işlevlerini firmalara uygulayabilme ve değerlendirme yapabilme yetkisine sahip olur.

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • -
 • Finansal Yönetim ve Fonksiyonları.
 • -
 • 1
 • -
 • Finansal Yönetim ve Fonksiyonları.
 • -
 • 2
 • -
 • Finansal Sistem ve İşleyişi.
 • -
 • 2
 • -
 • Finansal Sistem ve İşleyişi.
 • -
 • 3
 • -
 • Başabaş ve Kaldıraç Analizi.
 • -
 • 3
 • -
 • Başabaş ve Kaldıraç Analizi.
 • -
 • 4
 • -
 • Finansal Planlama ve Kontrol.
 • -
 • 4
 • -
 • Finansal Planlama ve Kontrol.
 • -
 • 5
 • -
 • Çalışma Sermayesi Yönetimi I.
 • -
 • 5
 • -
 • Çalışma Sermayesi Yönetimi I.
 • -
 • 6
 • -
 • Çalışma Sermayesi Yönetimi II.
 • -
 • 6
 • -
 • Çalışma Sermayesi Yönetimi II.
 • -
 • 7
 • -
 • Yabancı Kaynaklar.
 • -
 • 7
 • -
 • Yabancı Kaynaklar.
 • -
 • 8
 • -
 • Öz Kaynaklar.
 • -
 • 8
 • -
 • Öz Kaynaklar.
 • -
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • -
 • Sermaye Yapısı ve Optimal Sermaye Yapısına Karar Verme.
 • -
 • 10
 • -
 • Sermaye Yapısı ve Optimal Sermaye Yapısına Karar Verme.
 • -
 • 11
 • -
 • Risk ve Getiri I.
 • -
 • 11
 • -
 • Risk ve Getiri I.
 • -
 • 12
 • -
 • Risk ve Getiri II.
 • -
 • 12
 • -
 • Risk ve Getiri II.
 • -
 • 13
 • -
 • Sermaye Maliyeti.
 • -
 • 13
 • -
 • Sermaye Maliyeti.
 • -
 • 14
 • -
 • Sermaye Bütçelemesi I.
 • -
 • 14
 • -
 • Sermaye Bütçelemesi I.
 • -
 • 15
 • -
 • Sermaye Bütçelemesi II.
 • -
 • 15
 • -
 • Sermaye Bütçelemesi II.
 • -
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR
 • Glabol Financial Management Theory and Evidence, Omar Masood, Ekin Basım Yayın
 • Finansal Yönetim, Cengiz Erol, Halil Sarıaslan, Siyasal Kitabevi

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 40
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 60
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Sözlü Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 2
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar. X
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir X
2 Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir X

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir. X
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir. X
2 Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir. X

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır. X
2 Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir. X
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir. X
3 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir. X
3 Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir. X
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir. X
3 Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir. X

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 14
 • 3
 • 42
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 14
 • 2
 • 28
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 3
 • 3
 • 9
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 4
 • 2
 • 8
 • Ödev
 • 0
 • 0
 • 0
 • Proje Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 87

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 3
 • 10
 • 30
 • Ara Sınav
 • 1
 • 1
 • 1
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 3
 • 10
 • 30
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 62

 

 • Genel Toplam
 • 149
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 6
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 6,0