ADVANCE ENGLISH SKILLS II BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ADVANCE ENGLISH SKILLS II YDL104 1 2 3 3 3,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • İngilizce
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Zorunlu
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Uzaktan Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Prof.Dr. İZZET GÜMÜŞ
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • Dersin amacı öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek ve İngilizceyi daha verimli öğrenebilme yeteneklerini geliştirmektir.
 • Dersin İçeriği
 • :

 • Öğrencilerin iyi yazılmış çeşitli denemeler üretmeleri, etkili sözlü sunumlar yapmaları ve farklı konulardaki bilgi ve görüşleri hakkında tartışmalara katılması beklenmektedir.

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • Okuma öncesi etkinliklerde metinle ilgili tahminde bulunma
 • 2
 • Göz gezdirme ve tarama, metindeki ana düşünceyi ortaya çıkarma, satır aralarından metnin diğer anlamlarını çıkarma çalışmaları yapma (reading for implied meaning)
 • 3
 • Yeni kelimelerin, kavramların, ifadelerin anlamlarını metnin bağlamından çıkarma, farklı okuma stratejilerini farklı metinlere uyarlama; sınıfta okunan ve tartışılan konulara ilişkin bilgi ya da yorum içeren kısa yazılar yazabilme, metinden çıkarılan bilgilerin ve düşüncelerin ana hatlarını özetleyebilme.
 • 4
 • Kişisel ve akademik amaçlarla, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olan, bütünlüğün (unity) ve tutarlılığın (coherence) korunduğu pargraflar yazabilme.

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • Literatür tarama
 • Unit 6 - Reading 2
 • Anlatım
 • 2
 • Literatür tarama
 • Unit 7 - Reading 1
 • Anlatım
 • 3
 • Literatür tarama
 • Unit 7 - Reading 2
 • Anlatım
 • 4
 • Literatür tarama
 • Unit 8 - Reading 1
 • Anlatım
 • 5
 • Literatür tarama
 • Unit 8 - Reading 2
 • Anlatım
 • 6
 • Literatür tarama
 • Unit 9 - Reading 1
 • Anlatım
 • 7
 • Literatür tarama
 • Unit 9 - Reading 2
 • Anlatım
 • 8
 • Literatür tarama
 • Unit 10 - Reading 1
 • Anlatım
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • Literatür tarama
 • Unit 10 - Reading 2
 • Anlatım
 • 11
 • Literatür tarama
 • Unit 11 - Reading 1
 • Anlatım
 • 12
 • Literatür tarama
 • Arasınav 2
 • Anlatım
 • 13
 • Literatür tarama
 • Unit 11 - Reading 2
 • Anlatım
 • 14
 • Literatür tarama
 • Unit 12 - Reading 1
 • Anlatım
 • 15
 • Literatür tarama
 • Genel Tekrar
 • Anlatım
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR
 • Richmond Essential English Course Richmond Publishing
 • Longman Advanced Learners- Grammar
 • English in Mind – Modul Tests Cambridge University Press

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 30
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 40
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 1
 • 10
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 1
 • 10
 • Sözlü Değerlendirme
 • 1
 • 10
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 5
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 14
 • 3
 • 42
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 14
 • 1
 • 14
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 14
 • 1
 • 14
 • Ödev
 • 0
 • 0
 • 0
 • Proje Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 70

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 1
 • 5
 • 5
 • Ara Sınav
 • 1
 • 1
 • 1
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 1
 • 5
 • 5
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 12

 

 • Genel Toplam
 • 82
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 3
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 3,0