INTRODUCTION TO BUSINESS BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
INTRODUCTION TO BUSINESS BUS101 1 2 3 3 6,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • İngilizce
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Zorunlu
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Yüz-Yüze Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Prof.Dr. İZZET GÜMÜŞ
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • İşletme biliminin temel prensiplerinin ana hatlarıyla öğrencilere benimsetilmesi, okul sonrasında, iş dünyasında ki ekonomik ve teknolojik değişme ve gelişmelere uyum sağlamaları amaçlanmıştır.
 • Dersin İçeriği
 • :

 • Genel olarak işletmenin tanımı, kuruluş amaçları, küçük ve büyük ölçekli işletmelerin kuruluş aşamaları ve kuruluş yeri seçiminin önemi hakkında bilgi verilir. İşletmelerin ölçeklerine göre sınıflandırılmaları ve ekonomideki yeri hakkında bilgiler verilir. İşletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme yeteneğini verir.

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • İşletmenin amaçlarını ve varlık sebeplerini tanımlar.
 • 2
 • İşletmenin İşlevsel alanlarını ve bu alanların aralarındaki entegrasyonu açıklar.
 • 3
 • İşletmenin yapısını, özelliklerini ve faaliyetlerini açıklar
 • 4
 • İşletme biliminin temel kavramlarını açıklar.
 • 5
 • İşletmenin iç ve dış çevresini açıklar.

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmeciliğin Gelişimi ve Temel Kavramlar
 • Anlatım-Örnekler
 • 2
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelerin Amaçları ve Sorumlulukları
 • Anlatım-Örnekler
 • 3
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelerde Kuruluş Kararı ve Kuruluş Yeri Seçimi
 • Anlatım-Örnekler
 • 4
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelerde Hukuksal Yapısı
 • Anlatım-Örnekler
 • 5
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelerde Bütünleşme ve İş Birlikleri
 • Anlatım-Örnekler
 • 6
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelerde Yönetime İlişkin Temel Bilgiler
 • Anlatım-Örnekler
 • 7
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelerin Temel İşlevi: Yönetim
 • Anlatım-Örnekler
 • 8
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelere Değer Yaratmak : Pazarlama
 • Anlatım-Örnekler
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelerde Verimlilik: Üretim İşlevi
 • Anlatım-Örnekler
 • 11
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelerde Bilgi ve Ölçme Sistemi : Muhasebe
 • Anlatım-Örnekler
 • 12
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelerin faaliyetine kaynak bulma: Finans Yönetimi
 • Anlatım-Örnekler
 • 13
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelerin en değerli kaynağı: İnsan Kaynakları
 • Anlatım-Örnekler
 • 14
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelerde İş Gücünün Eğitimi
 • Anlatım-Örnekler
 • 15
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Genel Tekrar
 • Anlatım-Örnekler
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR
 • Introduction to Business- Kadri Mirze
 • Ders notları

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 40
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 60
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Sözlü Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 2
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 14
 • 3
 • 42
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 14
 • 3
 • 42
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 14
 • 3
 • 42
 • Ödev
 • 0
 • 0
 • 0
 • Proje Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 126

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 1
 • 12
 • 12
 • Ara Sınav
 • 1
 • 1
 • 1
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 1
 • 12
 • 12
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 26

 

 • Genel Toplam
 • 152
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 6
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 6,0