FINANCIAL ACCOUNTING I BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
FINANCIAL ACCOUNTING I BUS103 1 1 3 3 8,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • İngilizce
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Zorunlu
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Yüz-Yüze Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Prof.Dr. İZZET GÜMÜŞ
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • Bu derste, finansal karar almada yararlanılan maliyet ve gider hesaplamalarında kullanılan matematiksel işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 • Dersin İçeriği
 • :

 • Maliyet ve satış fiyatları, basit faiz, iskonto hesapları, bileşik faiz hesapları, taksitlerle sermaye oluşumu, rant hesapları, uzun dönemli borçlanmaları ve tahviller, hisse senetlerinin değerlendirilmesi.

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • Finansal karar almada kullanılan maliyet ve gider hesaplamalarını kavrayabilmek,
 • 2
 • Finansal konularda temel matematiksel hesaplamaları yapabilmek
 • 3
 • Matematiksel hesaplamaların sonuçlarını yorumlayabilmek.

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İşletmelerde finansal amaç ve finans fonksiyonu
 • Anlatım, problem çözme
 • 2
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Paranın zaman değeri
 • Anlatım, problem çözme
 • 3
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Finansal analiz ve kontrol
 • Anlatım, problem çözme
 • 4
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Fon Akım Tablosu ve Nakit Akım Analizi
 • Anlatım, problem çözme
 • 5
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Finansal planlama
 • Anlatım, problem çözme
 • 6
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Finansal planlamada Tahmin Yöntemleri I
 • Anlatım, problem çözme
 • 7
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Finansal planlamada Tahmin Yöntemleri II
 • Anlatım, problem çözme
 • 8
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Büyüme ve finansal planlama
 • Anlatım, problem çözme
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Finansal planların uyumlaştırılması ve kontrolü
 • Anlatım, problem çözme
 • 11
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Çalışma sermayesi yönetimi
 • Anlatım, problem çözme
 • 12
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Nakit Yönetimi
 • Anlatım, problem çözme
 • 13
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Alacakların Yönetimi
 • Anlatım, problem çözme
 • 14
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Stokların Yönetimi
 • Anlatım, problem çözme
 • 15
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Finansman kaynakları
 • Anlatım, problem çözme
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR
 • Fundamentals of Financial Accounting -Mohd Nizal Hanif, Anuar Nawawi, Rodziah Abdul Samad & Intan Salwani Mohamed
 • Principles of Accounting (Financial Accounting) 11th Edition by Belverd E. Needles, Marian Powers, Susan V. Crosson

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 40
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 60
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Sözlü Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 2
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 14
 • 3
 • 42
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 14
 • 3
 • 42
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 13
 • 3
 • 39
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 10
 • 3
 • 30
 • Ödev
 • 10
 • 3
 • 30
 • Proje Hazırlama
 • 5
 • 3
 • 15
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 198

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Ara Sınav
 • 1
 • 1
 • 1
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 4

 

 • Genel Toplam
 • 202
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 8
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 8,0