FINANCIAL ACCOUNTING II BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
FINANCIAL ACCOUNTING II BUS104 1 2 3 3 7,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • İngilizce
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Zorunlu
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Yüz-Yüze Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Prof.Dr. İZZET GÜMÜŞ
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • Finans bilimine giriş yaparak temel kavramları ve konuları açıklamak. Öğrencilerin ileride iş yaşamında karşılaşabilecekleri finansal sorunları daha iyi tanıyarak çözümlemelerine ve alacakları finansal kararlara yardımcı olacak bilgi, teknik ve yöntemleri öğretmek
 • Dersin İçeriği
 • :

 • Bu derste finansal yönetime bir giriş yaparak temel kavram ve konuların açıklanması amaçlanmaktadır Bu doğrultuda finansal yönetime giriş, finansal tablolar ve nakit akımı, finansal tabloların analizi, uzun dönemli finansal planlama ve büyüme, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi ve proje analizi konuları ele alınacaktır.

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • İşletmelerde finans fonksiyonun yeri, amacı ve önemini kavrayarak, finans fonksiyonundaki süreçleri ve yerine getirilen işlevleri öğrenmek
 • 2
 • İşletmeler ile ilgili finansal verileri tanımlayarak, finans biliminde kullanılan teknik ve yöntemler aracılığıyla bu verileri değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek.
 • 3
 • Finans alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerçek hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmek

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Finansal Yönetime Giriş
 • Anlatım, problem çözme
 • 2
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Finansal Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu
 • Anlatım, problem çözme
 • 3
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Finansal Tablolar: Nakit Akımı
 • Anlatım, problem çözme
 • 4
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Finansal Tablolar Analizi: Nakit Akım Analizi, Dikey ve Yatay Analiz
 • Anlatım, problem çözme
 • 5
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Finansal Tablolar Analizi: Rasyo Analizi, Dupont Eşitliği
 • Anlatım, problem çözme
 • 6
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Uzun Dönemli Finansal Planlama ve Büyüme: Finansal Planlama Kapsamı ve Modelleri
 • Anlatım, problem çözme
 • 7
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Uzun Dönemli Finansal Planlama ve Büyüme: Satışların Yüzdesi Yöntemi, İçsel Büyüme ve Sürdürülebilir Büyüme
 • Anlatım, problem çözme
 • 8
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Paranın Zaman Değerine Giriş
 • Anlatım, problem çözme
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • İskonto Edilmiş Nakit Akımlarının Değerlenmesi
 • Anlatım, problem çözme
 • 11
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Sermaye Bütçelemesi: Net Bugünkü Değer, Geri Ödeme Süresi, İskonto Edilmiş Geri Ödeme Süresi
 • Anlatım, problem çözme
 • 12
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Sermaye Bütçelemesi: Ortalama Karlılık Oranı, İç Karlılık Oranı, Karlılık Endeksi
 • Anlatım, problem çözme
 • 13
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Sermaye Bütçelemesi: Yatırım Kararlarının Alınması
 • Anlatım, problem çözme
 • 14
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Hafta Proje Analizi ve Değerlendirmesi: NBD Tahminlerinin Değerlendirilmesi, Senaryo ve Duyarlılık Analizleri
 • Anlatım, problem çözme
 • 15
 • Kaynakların ilgili bölümleri
 • Proje Analizi ve Değerlendirmesi: Kara Geçiş Analizi, Faaliyet Kaldıracı
 • Anlatım, problem çözme
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR
 • Financial Accounting, 11th Edition Walter T. Harrison, Jr., Baylor University Charles T. Horngren, Stanford University C. William Thomas, Baylor University Wendy M. Tietz, Kent State University ©2017 | Pearson

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 40
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 60
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Sözlü Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 2
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 14
 • 3
 • 42
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 14
 • 3
 • 42
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 8
 • 3
 • 24
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 6
 • 3
 • 18
 • Ödev
 • 10
 • 3
 • 30
 • Proje Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 6
 • 3
 • 18
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 174

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • Ara Sınav
 • 1
 • 1
 • 1
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 2

 

 • Genel Toplam
 • 176
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 7
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 7,0