INTRODUCTION TO FINANCE BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
INTRODUCTION TO FINANCE ECF101 1 1 3 3 7,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • İngilizce
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Zorunlu
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Yüz-Yüze Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Prof.Dr. İZZET GÜMÜŞ
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • Dersin amacı, finansın ve finansmanın ne olduğunun algılanmasıdır.
 • Dersin İçeriği
 • :

 • Bir finansçının bilmesi gereken genel finans kavramı ve teknikleridir.

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • Finansın tarihsel gelişimi hakkında bilgi verir.
 • 2
 • Finansal analiz ve oranlar hakkında bilgi sahibi olunur.
 • 3
 • Finansal planlama ve denetim nasıl yapılır öğrenilir.
 • 4
 • Finansman kaynaklarının maliyeti, optimal sermaye yapısı ve fon kaynaklarının maliyeti anlaşılır.
 • 5
 • Kar payı dağıtım politikası, döner ve sabit varlıklara yatırım nasıl yapılır anlaşılır.

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Finans Fonksiyonu, İşletme Amaçları
 • -
 • 2
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Finansal Yönetime Giriş
 • -
 • 3
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Finansal Analiz, Oranlar
 • -
 • 4
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Faaliyet Oranları, Karşılaştırmalı Tablolar
 • -
 • 5
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Finansal Planların Hazırlanmasında Uygulanan Yöntemler
 • -
 • 6
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Finansal Plan Türleri
 • -
 • 7
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Finansman Kaynakları, Kısa Vadeli Fon Kaynakları
 • -
 • 8
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Orta Vadeli Fon Kaynakları
 • -
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Katılım Bankaları, Uzun Vadeli Fon Kaynakları
 • -
 • 11
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Fon Kaynaklarının Maliyeti
 • -
 • 12
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Optimal Sermaye Yapısı
 • -
 • 13
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Kar Payı Dağıtım Politikası
 • -
 • 14
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Döner Varlıklara Yatırım
 • -
 • 15
 • Ali CEYLAN ve Turhan KORKMAZ, Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınları, 2011.
 • Sabit Varlıklara Yatırım
 • -
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 40
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 60
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Sözlü Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 2
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 14
 • 3
 • 42
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 3
 • 16
 • 48
 • Ödev
 • 3
 • 15
 • 45
 • Proje Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 135

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 2
 • 11
 • 22
 • Ara Sınav
 • 1
 • 1
 • 1
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 2
 • 10
 • 20
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 44

 

 • Genel Toplam
 • 179
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 7
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 7,0