INTRODUCTION TO ECONOMICS II BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
INTRODUCTION TO ECONOMICS II ECF102 1 2 3 3 4,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • İngilizce
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Zorunlu
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Yüz-Yüze Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Prof.Dr. İZZET GÜMÜŞ
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • Dersin amacı, iktisadi kavram ve temel iktisadi mekanizmaların algılanmasıdır.
 • Dersin İçeriği
 • :

 • İktisata Giriş II dersinde iktisat dalına ilişkin temel kavramların yanı sıra; milli gelirin tanımı ve ölçülmesi, enflasyon, işsizlik, faiz haddi, basit keynezyen model, IS-LM modeli, para ve maliye politikası, toplam arz ve toplam talep modeli konuları üzerinde yoğunlaşılacaktır.

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • Milli geliri tanımlar. Kapalı ve açık ekonomilerin çalışma yöntemlerini ayırt eder.
 • 2
 • Reel ekonominin nasıl çalıştığını analiz eder.
 • 3
 • Para sisteminin nasıl çalıştığını tanımlar.
 • 4
 • Kapalı ve açık ekonomilerin çalışma yöntemlerini ayırt eder.
 • 5
 • Maliye ve para politikalarının enflasyon ve işsizlik sorunlarını çözme konusundaki uygunluklarını tartışır.

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • -
 • Milli gelir, gelir ve harcamalar, Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH), tüketim, yatırım,
 • -
 • 2
 • -
 • Üretim ve büyüme; ekonomik büyüme, verimliliki üretim fonksiyonu, ekonomik büyüme ve kamu düzeni, birikim, yatırım ve finans sistemi,
 • -
 • 3
 • -
 • İşsizlik; işsizliğin hasaplanması, ücret, sendikacılık ve toplu sözleşme,
 • -
 • 4
 • -
 • İşsizlik; işsizliğin hesaplanması, ücretler ve cinsiyet farklılıkları, makusal politikalar ve iş arama süreci, ücret etkinliği teorisi,
 • -
 • 5
 • -
 • Para sistemi; para, fonsiyonları, tarihi, Merkez Bankası, bankacılık ve para sistemi,
 • -
 • 6
 • -
 • Parasal büyüme ve enflasyon; paranın değeri, arz ve talebi, enflasyon ve enflasyon maliyeti,
 • -
 • 7
 • -
 • Serbest piyasa ekonomisi ve makroekonomik politikalar; uluslararası para ve mal akışı, finansal kaynak akışı, biriktirme ve uluslararası fon akışının enflasyon yaratması,
 • -
 • 8
 • -
 • Serbest piyasa ekonomisi ve makroekonomik politikalar; uluslararası para ve mal akışı, finansal kaynak akışı, biriktirme ve uluslararası fon akışının enflasyon yaratması,
 • -
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • -
 • Uluslararası fon hareketleri ve fiyatlandırma; döviz kurları, reel ve nominal döviz kurları, satınalma gücü paritesi,
 • -
 • 11
 • -
 • Serbest piyasa ekonomisi ve makroekonomi teorisi; serbest piyasa ekonomisi ve denge, net sermaye akışı, toplum düzeyindeki ekonomik büyüklüklerin arz ve talebi, arz ve talep eğrileri, kısa dönemli ekonomik dalgalanmalar,
 • -
 • 12
 • -
 • Para ve maliye politikaları; kısa ve uzun döenmde faiz oranları, para arzı,
 • -
 • 13
 • -
 • Maliye politikası ve ekonomik stabilizasyon; maliye politikasına etkie den faktörler, hükümet davranışlarında değişiklik,
 • -
 • 14
 • -
 • Kısa dönemli enflasyon ve işsizlik; Phillips eğrisi, Phillips eğrisinde kayma, enflasyonu düşürmenin maliyeti,
 • -
 • 15
 • -
 • Genel tekrar
 • -
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 40
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 60
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Sözlü Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 2
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 15
 • 3
 • 45
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 0
 • 0
 • 0
 • Ödev
 • 3
 • 15
 • 45
 • Proje Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 90

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 10
 • 10
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • Ara Sınav
 • 1
 • 3
 • 3
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 13

 

 • Genel Toplam
 • 103
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 4
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 4,0