Genel Kayıt Prosedürleri


1.      Türk Öğrenciler

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde eğitim-öğretim yılı Üniversite Senatosu’nun belirleyeceği tarihte başlar. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversiteye yerleştirilen ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmekte ve kayıtlarını yaptırmaktırlar.
 

Kayıt İçin İstenen Belgeler

Önlisans ve Lisans

1.       Lise Diplomasının aslı ( Noter onaylı ya da aslı gibidir nüshaları kabul edilmeyecektir. )

2.       Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3.       İkametgah Belgesi

4.       12 Adet vesikalık fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır )

5.       1991 ve önceki yıllarda doğan erkek adaylar için askerlik tecil belgesi

6.       ÖSYS sonuç belgesi

7.       Ödeme Planı veya Tahsilat Makbuzu (Muhasebeden veya bankadan alınacak)

 

Lisansüstü

1. Lisans mezun diploması veya Lisans Mezuniyet Belgesi (Mezuniyet belgesinin aslını getirenler en geç ilk yarıyıl bitmeden diplomanın aslının teslimi gereklidir)

2. Not dökümü /Transkript (aslı, noter veya kendi kurumundan onaylı sureti)

3. ALES sonuç belgesi (ÖSYM giriş şifresiyle birlikte Enstitü’de alınacaktır, belge de geçerlidir)

4. 4 adet vesikalık fotoğraf

5. TC kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi.

6. Askerlik durum belgesi (Aslı)

7. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için; YÖK denklik belgesi (aslı, noter veya kendi kurumundan onaylı sureti)

8. Özgeçmiş

 

2.      Yabancı Öğrenciler

Kayıt İçin İstenen Belgeler

-  Başvuru formu

-  Türkiye ve KKTC dışındaki ülkelerden alınmış lise diplomasının orijinali ve Türkçe tercümesi

-  YÖS veya Senatomuz tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuç belgesi

-  Türkçe eğitim görecek öğrenciler için Türkçe yeterlilik belgesi

-  Pasaportun noter tasdikli kopyası

-  Dış temciliklerden alınacak öğrenim vizesinin noter tasdikli kopyası

-  İkametgah tezkeresinin noter tasdikli kopyası

-  Fotoğraf

- Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair dekont