TR EN

İLETİŞİM HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS443 İLETİŞİM HUKUKU 7 3 3 5
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin iletişim hukukuna ilişkin temel kavram, kural ve kurumları hakkında temel bilgileri kavramaları, Türkiye'deki basınla ilgili yasal düzenlemeler, çalışanların ve işverenlerin hakları, İletişim alanında hukuki ve cezai sorumluluk, cevap ve düzeltme hakkı gibi düzenlemeler hakkında fikir sahibi olmasıdır.
İçerik: Bu derste; yazılı basın, radyo ve televizyon, reklamlar, sinema ve internet alanındaki temel hukuki kavramlar irdelenerek ifade ve iletişim özgürlüğü gibi konular işlenecektir.