TR EN

FINANCIAL ACCOUNTING DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ITR107 FINANCIAL ACCOUNTING 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TÜZÜN TOLGA İNAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: işlemlerin kaydedilmesi ve raporlanmasının gösterilmesi; bir işletmede belirli bir dönem boyunca meydana gelecek muhasebe işlemlerinin bilanço ve gelir tablosuna bağlı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, muhasebenin tanımı ve sınıflandırılması, muhasebe kayıt dönemi ve defterler, hesap kavramı ve hesapların sınıflandırılması, tekdüzen hesap planının işleyişi, bilanço hesaplarının özellikleri, gelir tablosu hesaplarının özellikleri, maliyet ve dönem gider hesaplarının ayrımı, maliyet hesaplarının işleyişi, envanter işlemleri – demirbaşlar – amortismanlar, muhasebede dönem sonu kapanış işlemleri, mizan incelemesi, muhasebede yönetim raporlamaları, ve uygulama örnekleri: monografiler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Muhasebenin temel kavramlarını açıklar.
Mali tabloları tanımlar.
Bilanço eşitliğini ve muhasebe sürecinin işleyişini anlatır.
Gelir tablosundan yararlanarak işletmenin kâr-zarar durumunu gösterir.
Dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi konularını özetler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Muhasebenin Tanımı ve Sınıflandırılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Muhasebe Kayıt Dönemi ve Defterler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Hesap Kavramı ve Hesapların Sınıflandırılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Tekdüzen Hesap Planının İşleyişi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Bilanço Hesaplarının Özellikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Gelir Tablosu Hesaplarının Özellikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Maliyet ve Dönem Gider Hesaplarının Ayrımı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Maliyet Hesaplarının İşleyişi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Envanter İşlemleri- Demirbaşlar- Amortismanlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Muhasebede Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Mizan İncelemesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Muhasebede Yönetim Raporlamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Uygulama Örnekleri: Monografiler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Deegan, C. (2013). Financial Accounting Theory. Australia: McGraw-Hill Education.
Piper , M. (2012). Accounting Made Simple : Accounting Explained in 100 Pages or Less, Chicago, IL, United Kingdom: Simple Subjects.
Brodersen, S. , Pysh, P. (2014). Warren Buffett Accounting Book: Reading Financial Statements for Value Investing, Kindle Edition.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında sergiler.
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havayolu operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0