TR EN

AIRPORT ADMINISTRATION DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AVM303 AIRPORT ADMINISTRATION 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TÜZÜN TOLGA İNAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Havayolu işletmeciliğinin temel kavramlarını, etkilediği ve etkilendiği diğer aktörleri inceleyerek havayolu işletmeciliği ile ilgili temel bilgileri tartışmayı amaçlar.
İçerik: Ulaştırma Kavramı, Genel Havacılık ve Hava Taşımacılığı, Hava Taşımacılığı Hizmetlerine İlişkin Temel Kavramlar, Dünyadaki Hava Taşımacılığının Mevcut Durumu, Türkiye'de Hava Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi, Türkiye'de Hava Taşımacılığının Mevcut Durumu, Serbestleşme Sonrası Havası gibi konuları içermektedir. Ulaştırma, Hava Ulaştırma Büyümesini Etkileyen Faktörler (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Çevresel Faktörler), Ulaştırma Alt Sistemlerinin Karşılaştırılması, Dünyada ve Ülkemizde Ulaştırma Alt Sistemleri, Ulaştırma Alt Sistemlerinin Kullanımı.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Bölüm Okuma Giriş ve ders materyalleri tanıtımı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Bölüm Okuma Ulaştırma Kavramı, Genel Havacılık ve Hava Taşımacılığı, Hava Taşımacılığı Hizmetlerine İlişkin Temel Kavramlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Bölüm Okuma Dünyada Hava Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi,Oluşumu, Büyüme, Olgunluk, Serbestleşme süreçleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Bölüm Okuma Dünyada Hava Taşımacılığının Mevcut Durumu, Türkiye'de Hava Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi, Türkiye'de Hava Taşımacılığının Mevcut Durumu, Serbestleşme Sonrası Hava Taşımacılığı, Hava Taşımacılığının Büyümesini Etkileyen Faktörler, (Siyasi, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Çevresel Faktörler) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Bölüm Okuma Havayolu ürünü, Hava Taşımacılığında hizmet işlemleri,Hava Taşımacılığının Bileşenleri, Hava Taşımacılığının Özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Bölüm Okuma Havayolu ürünü, Hava Taşımacılığında hizmet işlemleri,Hava Taşımacılığının Bileşenleri, Hava Taşımacılığının Özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Bölüm Okuma Havayolu pazarında temel kavramlar, havayolu pazarında, havayolu pazarında bölümlere ayrılma, havayolu pazarında rekabet analizi, havayolu taşımacılığındaki müşteriler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Bölüm Okuma Temel işletme kavramları, havaalanı şirketleri, Hava Taşımacılığında talep, Genel olarak talep kavramı, havayolu talebini etkileyen faktörler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Bölüm Okuma Demografik faktörler, coğrafi faktörler, ekonomik faktörler, sosyo-kültürel faktörler, havayolu ürünlerinin bileşenlerinin özellikleri, diğer ulaşım seçeneklerinin özellikleri, havayolu talebinin özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Bölüm Okuma Ulaşım sistemi kavramı, ulaşım sisteminin temel unsurları, ulaşım sisteminin amaçları, ulaşım sisteminin gerekliliği ve önemi, ulaşım hizmetinin genel özellikleri ve faydaları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Bölüm Okuma Ulaştırma Alt Sistemleri, Dünya ve Ülkemizdeki Ulaştırma Alt Sistemlerinin Karşılaştırılması, Ulaştırma Alt Sistemlerinin Kullanımı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Bölüm Okuma Tek Sistemli Ulaşım, Çok Sistemli Ulaşım Intersystem Ulaştırma, Kombine Taşımacılık, Kombine Taşımacılığın gücü, Kombine Taşımacılığın zayıf yönleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Bölüm Okuma Taşımacılığın Alt Sistemlerinin Seçimi, Taşımacılık Tip Seçim Kriterleri, Maliyet, Hız, Güvenilirlik, Hesap Verebilirlik, Yükün Özellikleri, Esneklik, Kolay Ulaştırma Tipine Göre Erişim Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Bölüm Okuma Taşımacılığın Alt Sistemlerinin Seçimi, Taşımacılık Tip Seçim Kriterleri, Maliyet, Hız, Güvenilirlik, Hesap Verebilirlik, Yükün Özellikleri, Esneklik, Kolay Ulaştırma Tipine Göre Erişim Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Anadolu Üniversitesi yayını,Havaaalanı Yönetimi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
3
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
3
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
2
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
5
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
4
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
3
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
3
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında sergiler.
3
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
5
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
3
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
4
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
4
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
5
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
5
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havayolu operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 15 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 13 26
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0