TR EN

EVRİMSEL PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI327 EVRİMSEL PSİKOLOJİ 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı 1. Evrimsel psikoloji teorilerini bilmek, açıklamak ve yorumlamak 2. İnsan davranış, biliş ve duygu süreçlerini evrimsel açıdan tanımlayıp açıklamak 3. Görgül bulgu ve varsayımları bilimsel kriterler kullanarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek 4. Evrimsel psikoloji ve psikolojiyle ilgili diğer bilim dallarındaki gelişmeleri izleyebilmek için gerekli beceri ve yetilerin kazandırılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği; "evrim teorisini kullanarak insan davranış, duygu ve bilişsel süreçlerinin açıklanması, doğal seçilimin insan davranışı üzerindeki etkisi, sosyal davranışın evrimsel kökleri, bilişsel süreçlerin gelişimi ve evrimi, duygular ve evrimi, fizyolojik ve kültürel evrim" konularından oluşmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Evrimsel psikoloji teorilerini kullanır.
İnsan davranış, biliş ve duygu süreçlerini evrimsel açıdan açıklar.
Görgül bulgu ve varsayımları bilimsel kriterler kullanarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Eşleyiciler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
2 Literatür okuma Ölümsüz Sarmallar -1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
3 Literatür okuma Ölümsüz Sarmallar -2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
4 Literatür okuma Gen Makinesi - 1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
5 Literatür okuma Gen Makinesi - 2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
6 Literatür okuma Evrimleşen Modüller- 1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
7 Literatür okuma Evrimleşen Modüller- 2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
8 Literatür okuma Saldırganlık: Bencil Makine ve Kararlılık Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
9 - ARA SINAV -
10 Literatür okuma Saldırganlık Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
11 Literatür okuma Saldırgan Davranışların Gruplarda Ortaya Çıkışı: Mobbing ve Bullying Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
12 Literatür okuma Gencilik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
13 Literatür okuma Nesil Savaşları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
14 Literatür okuma Özveri ve Ahlak Benzeri Davranış Biçimleri-1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
15 Literatür okuma Özveri ve Ahlak Benzeri Davranış Biçimleri-2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
ZARATE, O., (2015). Evrimsel Psikolojiye Giriş, TPD.
BUSS, D. M. (1998). The psychology of human mate selection: Exploring the complexity of the strategic repertoire. Handbook of evolutionary psychology: Ideas, issues, and applications.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 6 6 36
Ödev 5 5 25
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 1 2 2
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0