TR EN

SPONSORLUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT439 SPONSORLUK 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı, kurumsal halkla ilişkiler stratejisinin bir uygulaması olarak sponsorluk tasarımı ve yönetimi bilgilerinin teorik olarak aktarılması ve öğrencilerin proje yaratabilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Ders, Sponsorluğun tanımı, Halkla ilişkiler içinde sponsorluğun önemi ve kullanımı, Sponsorluk türlerinin özetlenmesi, Sponsorlukların hedef kitlesinin listelenmesi, Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması, tasarlanması ve yönetilmesi gibi konuları içermektedir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Sponsorluk türlerinden en az 2’ini listeler
Sponsorluğun hedef kitlelerinden en az 3’ünü listeler
Proje tasarımı, yazım, uygulama ve değerlendirme aşamalarını detaylı bir şekilde açıklar
Geçmiş sponsorluk faaliyetlerini sponsorluğun unsurlarına göre doğru bir şekilde analiz eder
Kurumsal halkla ilişkiler stratejisine uygun olarak sponsorluk projesi yaratım süreci adımlarını referans alarak sponsorluk projesi yaratır
Sponsorluğun tüm bileşenlerini kurumsal iletişim stratejisine uygun bir biçimde birbirine entegre eder-birbiriyle birleştirir
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluğun tanımı ve tarihsel gelişimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Halkla ilişkiler açısından sponsorluğun amaçları Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluk türleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluk kategorileri Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluğun hedef kitleleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluk stratejisinin tespit edilmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluk stratejisinin uygulanması Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluk teklifinin hazırlanması Anlatım Soru-cevap yöntemi
9 - ARA SINAV -
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluğun etkinliğinin değerlendirilmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Literatür taraması Örnek inceleme Türkiye'de sponsorluğun gelişimi ve Türkiye'den örnekler Anlatım Soru cevap Örnek analizi
12 Literatür taraması Örnek inceleme Dünyadan sponsorluk örnekleri Anlatım Soru cevap Örnek analizi
13 Literatür taraması Örnek inceleme Başarılı ve başarısız sponsorluk örneklerinin analizi Anlatım Soru cevap Örnek analizi
14 Literatür taraması Örnek inceleme Başarılı ve başarısız sponsorluk örneklerinin analizi Anlatım Soru cevap Örnek analizi
15 - Sponsorluk ödevi Anlatım Soru cevap Bireysel Ödev çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Akyüz, A. (2017). Spor Sponsorluğu ve İmaj Transferi. İstanbul: Alfa Yayınları
Sleight, S. (1989). Sponsorship: What It Is and How to Use It. McGraw-Hill Book
Amoako, G. K., Dartey-Baah, K., Dzogbenuku, R. K., Junior, S. K. (2012). The effect of sponsorship on marketing communication performance: A case study of Airtel Ghana. African Journal of Marketing Management, 4(2): 65-79.
Demirel, A., & Erdoğmuş, I. E. (2014). Corporate investment in sport sponsorhip and its evaluation. Athens Journal of Sports, 1(3): 173-187
McDonald, C. (1991). Sponsorship and the image of the sponsor. European Journal of marketing, 25(11): 31-38.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 1 4 4
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0