TR EN

NÖROPSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI445 NÖROPSİKOLOJİ 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. AHMET ERTAN TEZCAN
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı psikoloji bölümü öğrencilerine 1 dönem boyunca; beynin yapısı, işleyişi ve davranışa etkisi, psikopatoloji ve beyin işlevleri hakkında temel niteliğindeki bilgilerin öğretilmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği psikoloji öğrencilerine bir dönem boyunca anlatılacak olan; Davranışın Nöropsikolojik Kökenleri, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Periferik ve Otonom Sinir Sistemi, Beyin ve Beyindeki Temel Yapılar, Beyincik ve Omurilik Fonksiyonları ve Bozuklukları, Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemi, Antikolinerjik ve Kolinerjik Sistem, Davranışın Nöropsikolojik Temelleri, Nöron, Nöron Bölgeleri, Nöronal İletişim, Nöromediatörler, Serotonin, Noradrenalin, Dopamin, Asetilkolin, Gaba, Glisin, Nitrikoksit, Nöropeptidler, Endokrin Sistem- Nöropsikoloji İlişkisi konularından oluşmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Nöropsikolojinin temel kavramlarını açıklar.
Beynin gelişimi, yapısı ve işlevlerini açıklar.
Nöromediatörlerin aracı işlevlerini analiz eder.
Endokrin sistem ve nöropsikoloji ilişkisini kurar.
Davranışın nöropsikolojik kökenlerini özetler.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Okuma Davranışın Nöropsikolojik Kökenleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
2 Literatür Okuma Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Periferik ve Otonom Sinir Sistemi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
3 Literatür Okuma Beyin ve Beyindeki Temel Yapılar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
4 Literatür Okuma Beyincik ve Omurilik Fonksiyonları ve Bozuklukları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
5 Literatür Okuma Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
6 Literatür Okuma Antikolinerjik ve Kolinerjik Sistem Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
7 Literatür Okuma Davranışın Nöropsikolojik Temelleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
8 Literatür Okuma Nöron, Nöron Bölgeleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
9 - ARA SINAV -
10 Literatür Okuma Nöronal İletişim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
11 Literatür Okuma Nöromediatörler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
12 Literatür Okuma Serotonin, Noradrenalin, Dopamin Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
13 Literatür Okuma Asetilkolin, Gaba, Glisin, Nitrikoksit Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
14 Literatür Okuma Nöropeptidler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
15 Literatür Okuma Endokrin Sistem- Nöropsikoloji İlişkisi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Kumral, E. (2014). Klinik nöropsikoloji ve nöropsikiyatrik hastalıklar.
Carlson, N. R. (2011). Fizyolojik psikoloji davranışın nörolojik temelleri. Nobel Akademik Yayıncılık.
Goetz, C. G. (Ed.). (2007). Textbook of clinical neurology (Vol. 355). Elsevier Health Sciences.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0