TR EN

AVRUPA BİRLİĞİ VE MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS430 AVRUPA BİRLİĞİ VE MEDYA 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu ders, küresel medya endüstrilerinin, küreselleşme kuramlarının yanı sıra küreselleşme ile ortaya çıkan haber dolaşımındaki dengesizliğin tartışılmasını öğrenciye kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Bu ders, küreselleşme olgusu ile küreselleşmenin iletişim üzerindeki (ve iletişimin küreselleşme üzerindeki) etkilerini tarihsel ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmasını içermektedir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Küreselleşme kavramını ve küreselleşmenin tarihsel gelişimini açıklar.
Küreselleşme ve neoliberalizm ilişkisinin medyadaki temsillerini ve medya sektöründeki yansımalarını haber örnekleri üzerinden gösterir.
Küreselleşmenin ekonomik, toplumsal, kültürel ve ideolojik boyutlarına hakim olur ve bu boyutların dünyadaki ve medyadaki yansımalarını tespit eder.
Küreselleşme ile iletişim arasında ilişkiyi kurar.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Küreselleşme kavramı ve tarihsel gelişimi Anlatım, Soru-Cevap
2 Literatür Tarama Küreselleşme kuramları ve küreselleşme kavramına çeşitli yaklaşımlar Anlatım, Soru-Cevap
3 Literatür Tarama Küreselleşme kuramları ve küreselleşme kavramına çeşitli yaklaşımlar Anlatım, Soru-Cevap
4 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme ve iletişim Anlatım, Soru-Cevap
5 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme ve iletişim, yeni dinamikler ve değişim Anlatım, Soru-Cevap
6 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme ve kültür Anlatım, Soru-Cevap
7 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme, kültür ve iletişim Anlatım, Soru-Cevap
8 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve ideolojik boyutları ve bu boyutların medyadaki yansımaları Anlatım, Soru-Cevap
9 - ARA SINAV -
10 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşmenin medyada temsili Anlatım, Soru-Cevap
11 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve ideolojik boyutları ve küresel medya endüstrileri Anlatım, Soru-Cevap
12 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşmenin uluslar arası iletişimdeki yansımaları, dengesiz iletişim tartışmaları ve UNESCO Anlatım, Soru-Cevap
13 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme, yerelleşme Anlatım, Soru-Cevap
14 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme, yerelleşme, hız ve tüketim kültürü, küreselleşmenin ulus devletlere etkisi ve uluslararası iletişimin dinamikleri Anlatım, Soru-Cevap
15 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme ve iletişimin geleceğinin değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Kaymas, S. (2014). Avrupa Birliği’ni Türkiye’de okumak Kültür Kimlik ve Medya. İstanbul: İmaj Yayınevi
Akıner, N. (2014). Uluslararası Medya Emperyalizmi. İstanbul: Hükümdar Yayınları.
İnceoğlu, Y. (2010). Uluslararası Medya: Medya Eleştirileri. İstanbul: Der Yayınları.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0