TR EN

DÜNYA SİYASETİNDE ORTA ASYA VE KAFKASLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU441 DÜNYA SİYASETİNDE ORTA ASYA VE KAFKASLAR 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı, Soğuk Savaş sonrası giderek yükselen Orta Asya ve Kafkaslar’da tarihten gelen güvenlik temelli sorunları incelemek ve Türkiye adına çıkarımlar yapmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Orta Asya devletlerinin geçmişi ve bugünü, Kafkaslar’da yaşanan güncel ve tarihi gelişmeler, dünya siyasetindeki ağırlıkları, Türkiye’yle ilişkilerini kapsamaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Orta Asya ve Kafkaslara yönelik güvenlik anlayışının temel özellikleri ve dinamiklerini açıklar
Orta Asya ve Kafkas ülkeleri arasındaki ilişkiler ve bölgesel organizasyonların tarihsel gelişimlerini tartışır
Orta Asya ve Kafkaslarda yaşanan güncel siyasi gelişmeleri analiz eder
Asya’da yaşanan bölgesel güvenlik problemleri ile küresel güvenlik problemleri arasında ilişkiler kurar
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma R. Kutay Karaca, Asya’da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları, BİLGESAM Yayımları, Eylül 2013. Kafkaslar ve Orta Asya’da Yaşanan Güvenlik Sorunlarının Temelleri, Günümüzde Sorunların Algılanma Biçimi (bölgesel sorunların küreselleşmesi) Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tayyar Arı,Global Politika ve Güney Asya;Keşmir Sorunu ve Nükleer Yarış,Alfa, İstanbul,2000 Pakistan-Hindistan İlişkilerinde Kökleşen Sorun; Keşmir Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Mete Tunçoku, Japonya-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri, ASAM Yayımları, Ankara, 2002, ÇHC-Japonya İlişkilerinde Sorunlar Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ahmet Türköz, Doğu Türkistan’da İnsan Hakları, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2010, Doğu Türkistan Sorunu ve Türk- ÇHC İlişkilerine Etkileri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma M. Turgut Demirtepe & Güner Özkan, Uluslararası Sistemde Orta Asya, Dış Politika ve Güvenlik, USAK Yayınları, Ankara 2013. Kafkasların Geçmişi ve Bugünü Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma M. Turgut Demirtepe & Güner Özkan, Uluslararası Sistemde Orta Asya, Dış Politika ve Güvenlik, USAK Yayınları, Ankara 2013. Kafkaslarda Çatışma ve İşbirliği Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Esedullah Oğuz,Hedef Ülke Afganistan, Doğan Yayıncılık,İstanbul 2001. Afganistan; Yaşanan Sorunların Kökenleri ve Gelecek Öngörüsü Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
9 - ARA SINAV -
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Almagül İsina, Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA, Tasam, İstanbul 2012, ASEAN Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma M. Turgut Demirtepe & Güner Özkan, Uluslararası Sistemde Orta Asya, Dış Politika ve Güvenlik, USAK Yayınları, Ankara 2013. Rusya Federasyonu-Güney Kafkasya ilişkilerinde Yaşanan Sorunlar Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma R. Kutay Karaca, Asya’da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları, BİLGESAM Yayımları, Eylül 2013. Dağlık Karabağ Sorunu Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma R. Kutay Karaca, Asya’da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları, BİLGESAM Yayımları, Eylül 2013. Yeni Bir Bölgesel Örgütlenme; Şangay İş Birliği Örgütü Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 - Genel Değerlendirme Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 - Genel Değerlendirme Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Oğuz E. (2001), Hedef Ülke Afganistan, Doğan yayıncılık, İstanbul.
Tunçoku M. (2002), Japonya-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri, ASAM Yayımları, Ankara.
Demirtepe M. T., Özkan G. (2013), Uluslararası Sistemde Orta Asya, Dış Politika ve Güvenlik, USAK Yayınları, Ankara.
Karaca R. K. (2013), Asya’da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları, BİLGESAM Yayımları.
Arı T. (2000), Global Politika ve Güney Asya; Keşmir Sorunu ve Nükleer Yarış, Alfa, İstanbul.
İsina A. (2012), Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA, Tasam, İstanbul.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 5 60
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 30 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0