TR EN

DÜNYA EDEBİYATI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE317 DÜNYA EDEBİYATI 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi HAYATİ YAVUZER
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı; dünya edebiyatının mühim noktalarını, en çok bilinen yazarlarını ve onların yapıtlarını tanıtmak, dünyanın değişik kültürlerini şekillendiren edebî metinleri incelemeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Ders; Fars, Hint, İngiliz, Fransız ve Alman edebiyatlarının belli başlı temsilcileriyle yazarlarının eserlerinin incelemesi konusunu kapsar.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Dünya edebiyatının önemli eserlerini ve edebiyatçılarını hatırlar.
Dünya edebiyatının önemli ekol ve akımlarını özetler.
Türk ve dünya edebiyatının önemli eser ve edebiyatçılarını karşılaştırır.
Dünya kültürünü oluşturan zihniyeti ve düşünsel birikimi Türk edebiyatını oluşturan zihniyet ve düşünsel birikimle karşılaştırır.
Dünya kültürünü oluşturan zihniyeti ve düşünsel birikimi değerlendirir.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tarihî Hint Edebiyatı, Düşünsel ve Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
2 Literatür Tarama Tarihî Hint Edebiyatı, Düşünsel ve Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
3 Literatür Tarama Tarihî Hint Edebiyatı, Düşünsel ve Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
4 Literatür Tarama Tarihî ve Modern Fars Edebiyatı, Düşünsel ve Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
5 Literatür Tarama Tarihî ve Modern Fars Edebiyatı, Düşünsel ve Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
6 Literatür Tarama Tarihî ve Modern Fars Edebiyatı, Düşünsel ve Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
7 Literatür Tarama Alman Edebiyatı ve Düşünsel-Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
8 Literatür Tarama Alman Edebiyatı ve Düşünsel-Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
9 - ARA SINAV -
10 Literatür Tarama Alman Edebiyatı ve Düşünsel-Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
11 Literatür Tarama Fransız Edebiyatı ve Düşünsel-Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
12 Literatür Tarama Fransız Edebiyatı ve Düşünsel-Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
13 Literatür Tarama İngiliz Edebiyatı, Düşünsel-Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
14 Literatür Tarama İngiliz Edebiyatı, Düşünsel-Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
15 Literatür Tarama İngiliz Edebiyatı, Düşünsel-Kültürel Kaynakları Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Kırkkılıç, A. ed. (2015), Örneklerle Dünya Edebiyatı, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
Damrosch, D. (2013), Dünya Edebiyatı Nedir?, çev. Oğul Köseoğlu, İstanbul: Bilgi Üni. Yay.
Seyhan, A. (2014), Dünya Edebiyatı Bağlamında Modern Türk Romanı Kesişen Yazgıların Hikâyesi, İstanbul: İletişim Yayınları.
Sutherland, J. (2014), A Little History of Literature, Yale University Press.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0