TR EN

RUSÇA I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR325 RUSÇA I 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ERKİŞİ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. EMRAH ÖZCAN
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin kendini ifade etme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.
İçerik: Kiril alfabesi. Basit cümle kurma. Rusça kişi zamirleri. Basit cümle kurma. Rusça "Bu kim? Bu ne?" soru kalıbı, basit cümle kurma. "A" bağlacıyla cümle kurma. "Nerede?" sorusu. "Hayır, bu ..." kalıbı kullanılarak cümle kurma. "Kimin" sorusu. Cümle kurma. Fiil çekimleri. Fiil çekimleri. Cümle kurma, alıştırmalar. "ЧТО", "çünkü" bağlaçlarıyla bileşik cümle kurma. Geçmiş zaman. Bulunma hali. "в, на" edatları. Cümle kurma. Alıştırmalar. Yönelme hali. Yönelme halinde kullanılan fiiler. Yönelme hali. Yönelme halinde kullanılan fiiler. Cümle kurma. Alıştırmalar. Bulunma hali ve yönelme hali. "в, на, о" edatları. Cümle kurma. Alıştırmalar. Diyalog kurma.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Rus Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel teorik ve pratik becerileri edinir.
Öğrenciler edinimlerini bilimsel çalışmalarına yansıtır.
Rus dili ve edebiyatı ile ilgili yazılı ve görsel sunumlar hazırlama ve sunma becerisine sahiptir.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Okuma,tekrar. Kiril alfabesi. Basit cümle kurma. Anlatma, uygulama.
2 Okuma,tekrar. Kiril alfabesi. Basit cümle kurma. Anlatma, uygulama.
3 Okuma,tekrar. Rusça kişi zamirleri. Basit cümle kurma. Anlatma, uygulama.
4 Okuma,tekrar. Rusça "Bu kim? Bu ne?" soru kalıbı, basit cümle kurma. Anlatma, uygulama.
5 Okuma,tekrar. "A" bağlacıyla cümle kurma. Anlatma, uygulama.
6 Okuma,tekrar. "Nerede?" sorusu. "Hayır, bu ..." kalıbı kullanılarak cümle kurma. Anlatma, uygulama.
7 Okuma,tekrar. "Kimin" sorusu. Cümle kurma. Fiil çekimleri. Anlatma, uygulama.
8 Okuma,tekrar. Fiil çekimleri. Cümle kurma, alıştırmalar. Anlatma, uygulama.
9 - ARA SINAV -
10 Okuma,tekrar. "ЧТО", "çünkü" bağlaçlarıyla bileşik cümle kurma Anlatma, uygulama.
11 Okuma,tekrar. Geçmiş zaman. Bulunma hali. "в, на" edatları. Cümle kurma. Alıştırmalar. Anlatma, uygulama.
12 Okuma,tekrar. Yönelme hali. Yönelme halinde kullanılan fiiler. Anlatma, uygulama.
13 Okuma,tekrar. Yönelme hali. Yönelme halinde kullanılan fiiler. Cümle kurma. Alıştırmalar. Anlatma, uygulama.
14 Okuma,tekrar. Bulunma hali ve yönelme hali. "в, на, о" edatları. Cümle kurma. Alıştırmalar. Anlatma, uygulama.
15 Okuma,tekrar. Genel tekrar. Alıştırmalar. Diyalog kurma. Anlatma, uygulama.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Antonova V.E., Nahabina, M., Safronova, M. (2006). Doroga v Rossiyu. İstanbul. Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
Glazunova O.I. (1997). Davayte govorit po-russki. Moskva. Russkiy Yazık.
Havronina S.A. (1971). Govorite po-russki. Moskova, Moscow.
Kolektif (2006). Oxford Beginner's Russian Dictionary, OUP Publication.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 30
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 1 5
Kısa Sınav 1 5
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 4 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 14 1 14
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 1 14
Proje Hazırlama 14 1 14
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 3 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 89 0 123
Genel Toplam 123
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0