TR EN

FÜTÜRİZM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM410 FÜTÜRİZM 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı; Geleceğin nasıl şekilleneceğini, gelişen bilgi teknolojileriyle ortaya çıkan uygulamaların geleceğe ne gibi etkileri olacağını tartışmak, ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm önerileri sunmak, yeni trendleri irdelemektir.
İçerik: Dersin içeriği, Gelişen bilgi teknolojileri, medya alanındaki değişim ve dönüşümler, geleceğe dair öngörüler konularından oluşmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Fütürizm kavramını ve farklı disiplinler için sahip olduğu anlamı açıklar.
Geleceği tasarlamak için gerekli olan senaryoları örneklendirir.
Değişimin şekli, modelleri, dünyayı nasıl etkilediğini kendi cümleleriyle ifade eder.
Geleceğin nasıl olacağını ve bugün sosyal yaşantıyı etkileyen konuların nasıl şekilleneceğini tahmin eder.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Fütürizm Kavramının Ortaya Çıkışı Anlatım, Soru Cevap
2 Literatür Tarama Değişim ve Gelişimin Tanımlanması Anlatım, Soru Cevap
3 Literatür Tarama Fütürizm ve Etkilendiği Diğer Alanlar Anlatım, Soru Cevap
4 Literatür Tarama Geçmişten Günümüze Etkilediği Alanlar Çerçevesinde Fütürizm Anlatım, Soru Cevap
5 Literatür Tarama İletişim Çalışmalarında Gelecek Tasarımının Yeri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Literatür Tarama Gelişen Bilgi Teknolojileri Işığında Fütüristik Düşünceler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Literatür Tarama Medyanın Geleceğine Dair Yorum ve Düşünceler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 Literatür Tarama Trendler ve Senaryolar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
9 - ARA SINAV -
10 Literatür Tarama Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Sorunlar ve Muhtemel Çözüm Önerileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
11 Literatür Tarama Öngörülebilir Bir Vaka Karşısında Hareket Eylem Planı Belirleme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 Literatür Tarama Değişimin Yönetilmesi ve Süreçleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 Literatür Tarama Geleceğin Meslekleri ve İletişimin Farklı Disiplinlerle Ortaya Koyacağı Çalışmalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 Literatür Tarama İletişim Çalışmalarında Akıllı Cihazlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 Literatür Tarama Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Norman D. A., (2007). The Design of the Future Things. New York: Basic Books
Ross A. J. (2016). The Industries of the Future. New York: Simon Schuster
Gökmen N. (2000). Hızın ve Devrimin Sanatı Fütürizm. İstanbul: Kanguru Yayınları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 0 0
Dönem Sonu Sınavı 0 0
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 0 0
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0