TR EN

FİLM PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI333 FİLM PSİKOLOJİSİ 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı; insan ilişkileri ve insan psikolojisi ile ilgili çeşitli temaların sembolik ya da doğrudan ele alındığı filmler aracılığıyla psikolojinin temel kavramları ve yaşam arasında ilişki kurabilmelerini sağlamaktır. Bu genel çerçevede dersin diğer bir amacı öğrencilerin bilgi temelli gözlem, analiz ve yorum yapma becerilerini geliştirmektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; "psikolojik filmler eşliğinde vaka analizleri, durum değerendirmeleri" konularından oluşmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Psikolojiye giriş konularının temel kavramlarının filmler aracılığıyla dışavurumlarını yorumlar.
Psikolojinin çeşitli uygulama alanlarının dinamik bilgilerinin bağlantısını kurar.
Filmlerdeki karakterleri psikolojik açıdan analiz eder.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Pozitif Psikoloji. Film: Erin Brockovich -
2 Literatür okuma Pozitif Psikoloji Film: Akıl Oyunları / Hayat Güzeldir Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
3 Literatür okuma Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi Film: Aşk / Benjamin Button Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
4 Literatür okuma İnsan ilişkileri (Aile ve Kültür) Film: Persepolis/Umudunu Kaybetme/Hayat Güzeldir/The Shining Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
5 Literatür okuma İnsan ilişkileri (Aile-Çocuk İlişkileri) Film: Çoğunluk/ Kevin Hakkında Herşey/ Where The Wild Things Are/Uçurtmayı Vurmasınlar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
6 Literatür okuma Eğitim Psikolojisi Film: Entre Les Murs/Detachement/Ölü Ozanlar Derneği Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
7 Literatür okuma Sosyal baskı ve ayrımcılık Film: Dogville / Etek Günü Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
8 Literatür okuma Sunum Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
9 - ARA SINAV -
10 Literatür okuma Sosyal Psikoloji Film: Experience/ Kaç para kaç /Carlito’nun Yolu /Melankoli /American Psycho/Fahrenayt 451 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
11 Literatür okuma Psikopatoloji, psikoterapi Film: Guguk kuşu Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
12 Literatür okuma Psikopatoloji, psikoterapi Film: Can Dostum /Uyanış / Patch Adams / Benim Adım Sam Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
13 Literatür okuma Adli Psikoloji Film: 12 Öfkeli adam Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
14 Literatür okuma Adli psikoloji (tecavüz, çocuk istismarı, cezaevi vs.) Film: Polis Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
15 Literatür okuma Cinsiyet ayrımcılığı Film: Mine / Çöl Çiçekleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
NİEMİEC, N.M. & WEDDİND, D.(2016). Sinema ve Akıl Sağlığı. Kaknüs Yayınları.
YOUNG, S.D.,(2012). Psychology at the Movies. Wiley Blackwell.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0