TR EN

İNTERNET REKLAMCILIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT342 İNTERNET REKLAMCILIĞI 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi EREN EFE
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı, yeni medyada halkla ilişkiler stratejisinin parçası olarak reklamcılık faaliyetlerinin analiz edilmesidir.
İçerik: Ders, Yeni medyanın tanımı, halkla ilişkiler, pazarlama ve reklamcılık açısından yeni medyanın kullanımının özetlenmesi, segmentasyon kavramının tanımlanması, iletişim teknolojileri-pazarlama-tüketici üçlüsü arasında bağlantı kurma, internet reklamı örnekleri gibi konuları içermektedir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Yeni medyada halkla ilişkiler kampanyası uygulanabilecek mecralardan en az 4’ünü listeler
Bir internet reklamının sahip olması gereken özelliklerden 3’ünü açıklar
Yeni medyada yayınlanan reklamların etkisini örnek olaylar üzerinden açıklar
Reklam mecraları ve teknolojilerini öğrenerek hangi reklam platformunun mevcut kampanyada kullanılması gerektiğine karar verir
İnternet reklamcılığı planlama adımları bilgisiyle yeni medyada yayınlanan başarılı ve başarısız reklam örneklerini analiz eder.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim teknolojilerinin gelişimi ile değişen tüketici eğilimleri, yeni pazarlama yöntemleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya sisteminin yapısı ve bileşenleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya sisteminin kurumsal halkla ilişkiler stratejisine entegrasyonu 1 Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya sisteminin kurumsal halkla ilişkiler stratejisine entegrasyonu 2 Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya: izinli pazarlama, mobil pazarlama ve arama motoru pazarlaması Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya’da deneyimsel pazarlama, veri tabanlı pazarlama ve ilişkisel pazarlama uygulamaları Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette ağızdan ağıza pazarlama Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Buzz pazarlama Anlatım Soru-cevap yöntemi
9 - ARA SINAV -
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Viral pazarlama, viral reklam Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Advergaming, oyuniçi reklam Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal ağ sitelerinde reklam uygulamaları Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Wikiler, Yorum ve Değerlendirme siteleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Podcasting, Weblogging, Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Vlogging, Moblogging Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Mestçi, A. (2013). İnternette Reklamcılık. İstanbul: Pusula Yayıncılık
Aydın, D. (2011). Reklam Hafızası. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Robinson, H., Wysocka, A., Hand, C. (2007). Internet advertising effectiveness: the effect of design on click-through rates for banner ads. International Journal of Advertising, 26(4): 527-541.
Zeff, R. L. ve Aronson, B. (1999). Advertising on the Internet. John Wiley & Sons, Inc..
Cho, C. H. Ve Cheon, H. J. (2004). Why do people avoid advertising on the internet?. Journal of advertising, 33(4): 89-97.
Drèze, X., & Hussherr, F. X. (2003). Internet advertising: Is anybody watching?. Journal of interactive marketing, 17(4): 8-23.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0