TR EN

DÜNYA COĞRAFYASI VE TURİZM DESTİNASYONLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR322 DÜNYA COĞRAFYASI VE TURİZM DESTİNASYONLARI 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dünya turizm coğrafyasında yer alan önemli yerler hakkında bilgi sahibi olarak, Dünya Kültür Mirasları listesinde bulunan yerler hakkında bilgi edinmektir.
İçerik: Destinasyon kavramı, Bölgesel seyahat destinasyonları, Dünya kültürel miras listesi, Dünya turizm hareketleri konularını kapsamaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Dünya Turizm Örgütü kapsamında seyahat bölgelerini sınıflandırır
Ülkelerin açıkladığı turizm raporlarını yorumlar.
UNESCO korumasında olan ve Dünya Kültür Mirasında dahil olan yapıları, destinasyonları listeler.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması, sunum Uluslararası Turizm: Eğilim ve Sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
2 Literatür taraması, sunum Dünya Turizm Örgütü Kapsamında Seyahat Bölgeleri Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
3 Literatür taraması, sunum Büyük Britanya da Turizm Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
4 Literatür taraması, sunum Orta ve Doğu Avrupa Seyahat Destinasyonları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
5 Literatür taraması, sunum Batı Avrupa Seyahat Destinasyonları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
6 Literatür taraması, sunum Kuzey Amerika Seyahat Destinasyonları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
7 Literatür taraması, sunum Güney Amerika Seyahat Destinasyonları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
8 Literatür taraması, sunum Ülke Raporları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
9 - ARA SINAV -
10 Literatür taraması, sunum Uluslararası Turizmin Geleceği Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
11 Literatür taraması, sunum Asya Pasifik Seyahat Destinasyonları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
12 Literatür taraması, sunum Afrika Seyahat Destinasyonları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
13 Literatür taraması, sunum UNESCO ve Dünya Kültür Mirasları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
14 Literatür taraması, sunum Dünya Harikaları (Antik Dönemin Yedi Harikası) Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
15 Literatür taraması, sunum Ülke Raporları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Aktaş, G. (2008), Turizm Coğrafyası, Detay Yayıncılık, Ankara
Özdemir, G. (2008), Destinasyon Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara
Worldwide Destinations: The geography of travel and tourism , Brian Boniface, Robyn Cooper, Chris Cooper , Routledge, 2016.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 10 4 40
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 5 3 15
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0