TR EN

ÇAĞDAŞ EDEBİYAT VE SİNEMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS442 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT VE SİNEMA 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı sinemanın, bir diğer sanat türü olan edebiyat ile ilişkisini öğrenciye aktarmaktır.
İçerik: 20. Yüzyıl edebiyatı temel alınarak, eserlerin sinema uyarlamaları ve uyarlama şekillerinin incelenmesini içerir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Sinema ve edebiyat sanat dalları arasındaki ilişkiyi kronolojik bir çerçevede söyler.
Edebiyat dili ile sinema dili arasındaki ortak yönlerin en az 5 tanesini listeler.
Derste aktarılan bilgiler çerçevesinde, uyarlama bir filmi karakterleri ve olay örgüsü bağlamında tartışır.
Edebiyat ve sinemanın popüler kültürle olan ilişkisini göz önünde bulundurarak izlediği filmlerde bu ilişkiyi tespit eder.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tarihsel süreçte sinema-edebiyat ilişkisi Anlatım, Soru- Cevap
2 İnternet ve Literatür Tarama Sinema ve edebiyatın kesişme alanları Anlatım, Soru- Cevap
3 İnternet ve Literatür Tarama Sinema ve edebiyatta hikaye anlatıcılığı Anlatım, Soru- Cevap
4 İnternet ve Literatür Tarama Sinema ve edebiyatta karakter eşleşmesi Anlatım, Soru- Cevap
5 İnternet ve Literatür Tarama Olay örgüsü Anlatım, Soru- Cevap
6 İnternet ve Literatür Tarama Sinema dili- edebi dil Anlatım, Soru- Cevap
7 İnternet ve Literatür Tarama Popüler kültürün etkisi Anlatım, Soru- Cevap
8 İnternet ve Literatür Tarama Örnek Film İnceleme 20. Yüzyıl edebiyatından uyarlanan filmler Anlatım, Soru- Cevap, Film İnceleme
9 - ARA SINAV -
10 İnternet ve Literatür Tarama Örnek Film İnceleme Film incelemesi Anlatım, Soru- Cevap, Film İnceleme
11 İnternet ve Literatür Tarama Örnek Film İnceleme Film incelemesi Anlatım, Soru- Cevap, Film İnceleme
12 İnternet ve Literatür Tarama Örnek Film İnceleme Film incelemesi Anlatım, Soru- Cevap, Film İnceleme
13 İnternet ve Literatür Tarama Örnek Film İnceleme Film incelemesi Anlatım, Soru- Cevap, Film İnceleme
14 İnternet ve Literatür Tarama Örnek Film İnceleme Film incelemesi Anlatım, Soru- Cevap, Film İnceleme
15 İnternet ve Literatür Tarama Örnek Film İnceleme Genel değerlendirme Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Sakallı, F. (2012). Edebiyat ve Sinema. İstanbul: Hat Yayınevi
Yaşartürk, G. (2013). Ve Sinema: Resim, Tiyatro, Müzik, Edebiyat, Mimari, Fotoğraf, Felsefe, Psikanaliz, Sosyoloji, Tarih, Çağdaş Sanatlar ve Türk Sineması. İstanbul: Doruk Yayınları
Bayrakdar, D. (2016). Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 12: Sinema ve Felsefe / Sinema ve Bellek / Sinema ve Edebiyat / Sinema ve Seyirci. İstanbul: Bağlam Yayınları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0