TR EN

ÖZEL EĞİTİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI439 ÖZEL EĞİTİM 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrencinin özel eğitim alanındaki temel kavramların tanıması, özel eğitim temel ilkelerini öğrenmesi, farklı özel gereksinimli çocuk grupları hakkında temel bilgilere sahip olması, özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin giderilmesi için yapılacak gelişim destek programları ve eğitim teknikleri hakkında bilgi edinmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği, özel eğitimin tanımı ve temel kavramlar, özel eğitimle ilgili yasal mevzuat, zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar, öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, duygusal ve davranışsal bozukluklar, Otizm Spektrum Bozukluğu, İletişim Bozuklukları, Sağırlık ve İşitme Kaybı, Körlük ve Görme Kaybı, İleri Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar ile ilgili tanı kriterleri, yaygınlık düzeyleri ve eğitim tekniklerinden oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Özel gereksinim tanı gruplarının toplumdaki yaygınlık düzeylerini sıralar.
Özel eğitimin temel ilkelerini açıklar.
Özel gereksinimli farklı tanı grubundaki çocukların gelişim özellikleri ayırt eder.
Özel gereksinimli çocuklarla ilgili yasal prosedürüne ve izlenecek yol haritasına karar verir.
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gelişimini destekleyici programlar önerir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş, ders konularının ve temel kavramların tanıtılması Sunum
2 Literatür Okuma Özel eğitimin amacı, hedefleri ve yasal mevzuat Sunum ve tartışma
3 Literatür Okuma Zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar Sunum ve tartışma
4 Literatür Okuma Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar Sunum ve tartışma
5 Literatür Okuma Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar Sunum ve tartışma
6 Literatür Okuma Otizm Spektrum Bozukluğu I Sunum ve tartışma
7 Literatür Okuma Otizm Spektrum Bozukluğu II Sunum ve tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okuma Sınav öncesi tekrar Sunum ve tartışma
10 Literatür Okuma İletişim Bozuklukları Sunum ve tartışma
11 Literatür Okuma Sağırlık ve İşitme Kaybı Sunum ve tartışma
12 Literatür Okuma Körlük ve Görme Kaybı Sunum ve tartışma
13 Literatür Okuma İleri Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar I Sunum ve tartışma
14 Literatür Okuma İleri Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar II Sunum ve tartışma
15 Literatür Okuma Sınav öncesi genel tekrar Sunum ve tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hoy, A. W. (2015). Eğitim Psikolojisi. D. Özen, Çev.) İstanbul: Kaknüs.
Kolektif (2012), Türkiye'de Özel Eğitim Alanında Geliştirilen ve Uyarlanan Ölçme Araçları, MAYA
GREENSPAN, S., (2013). Özel Gereksinimli Çocuklar - Zihinsel ve Duygusal Gelişim, ÖZGÜR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0