TR EN

RUSÇA II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR332 RUSÇA II 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYSUN KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı Rus Dilinin dil bilgisel özelliklerini ayrıntılı bir biçimde ele almak, öğrencinin teorik bilgilerini sağlamlaştırmaktır.
İçerik: Bu ders Rus dilinin grameri, morfolojik yapısını içerir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Rus Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel teorik ve pratik becerileri edinir.
Öğrenciler edinimlerini bilimsel çalışmalarına yansıtır.
Rus dili ve edebiyatı ile ilgili yazılı ve görsel sunumlar hazırlama ve sunma becerisine sahiptir.
Farklı metin türlerinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) Gramerin içeriği ve anlamı Anlatım; Soru Yanıt; Problem Çözme; Tartışma; Örnekolay Görüş Geliştirme Problem Temelli Öğrenme
2 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) Köken ve biçim açısından Rusça. Genel kavram tanımlamaları. Kök, gövde, ekler. Yapım ve çekim ekleri. Dilin supletiv ve analitik formları. Anlatım; Soru Yanıt
3 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) Dilin kısımları. Genel özellikleri ve sınflandırması. Adlar. Genel Özellikleri. Cinsiyet ve biyolojik kategoriler. Ortak cinsiyet kavramı. Rus dilinde cinsiyet kategorisinin morfolojik araçları. Anlatım; Soru Yanıt
4 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) Adlarda kategoriler. Adlarda sayı: tekil ve çoğul haller arsındaki ifade farklılıkları. İstisnasi ve özel çekimler. Ortak cinsiyet kavramı. Anlatım; Soru Yanıt
5 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin halleri. Çekim sırasındaki gövde değişiklikleri. Çekim çeşitlilikleri. Çekim eklerinin dildeki varyasyonları. Tekil çekim eki tablosu. Anlatım; Soru Yanıt
6 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin halleri. Çoğul Çekim oluşumları ve varyasyonları. İsmin çekinlenmeyen halleri. Çekim hallerinde vurgunun yeri. Anlatım; Soru Yanıt
7 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin belirtme Hali. Genel Tanım. Kullanım özellikleri. Dildeki işlevi. Anlatım; Soru Yanıt
8 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin belirtme Halinde edatların yeri. Kullanım özellikleri. Dildeki işlevleri. Anlatım; Soru Yanıt
9 - ARA SINAV -
10 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin tamlama Hali. Genel tanım. Kullanım özellikleri dildeki işlevi. Tamlama hali ve belirtme halinin eş kullanım durumları ve dile yansımaları Anlatım; Soru Yanıt
11 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin tamlama hali edatlarının dildeki işlevleri ve anlamsal özellikleri Anlatım; Soru Yanıt
12 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin yönelme hali. Kullanım özellikleri, dildeki işlevi. Anlamsal özellikleri. Anlatım; Soru Yanıt
13 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin yönelme hali edatlarının işlevleri ve anlamsal özellikleri. Anlatım; Soru Yanıt
14 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin Araç hali genel tanım. Kullanım özellikleri, işlevi. Anlamsal özellikleri. Anlatım; Soru Yanıt
15 Etkinlik (İnternette Tarama, Kütüphane Çalışması, Gezi, Gözlem, Görüşme vb.) İsmin Araç durumu edatları ve kullanım özellikleri. İsmin diğer halleriyle gösterdiği paralel yapı özellikleri. Anlatım; Soru Yanıt
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Çepasova A.M., Kazaçuk İ.G., Glagolı V. (2007). Sovremennom yazıke M.
Kozan, Yemenoğlu O., Padeji (2010). Russkovo yazıka v tekstah, Ankara.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 30
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 1 5
Kısa Sınav 1 5
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 4 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 7 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 132
Genel Toplam 132
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0