TR EN

ÇİNCE III DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR419 ÇİNCE III 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin sözcük dağarcıklarının, okuma anlama ve Çince’den Türkçe’ye çeviri becerilerinin geliştirilmesidir.
İçerik: Dersin içeriği; öğrencilerin seviyelerine uygun çeşitli metinlerin incelenmesi ve Çince’den Türkçeye çevrilmesidir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çeviri yaparken kültürel, tarihi, felsefi, edebi, sosyal, ekonomik, güncel konular hakkında bilgiler edinir.
Çinceden Türkçeye çeviri yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenir.
Sözcük dağarcığı gelişir.
Sık kullanılan Çince deyim, özdeyişleri öğrenir.
Okuduğunu anlaması, bunları Türkçe olarak ifade etmesi gelişir.
Yazı diline hakim olunur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Okuma, Kelime Çalışması "Nezaket ve Görgü Kuralları" 1.Metin, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
2 Okuma, Kelime Çalışması "Nezaket ve Görgü Kuralları" 2. ve 3. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
3 Okuma, Kelime Çalışması "Nezaket ve Görgü Kuralları" 4.Metin, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
4 Okuma, Kelime Çalışması "Gündemdeki Konular" 1.Metin, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
5 Okuma, Kelime Çalışması "Gündemdeki Konular" 2. ve 3. Metinlerin, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
6 Okuma, Kelime Çalışması "Gündemdeki Konular" 4. Metin, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
7 Okuma, Kelime Çalışması "Alçak Gönüllülük ve Saygı" 1. ve 2. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
8 - ARA SINAV -
9 Okuma, Kelime Çalışması Ders tekrarı Soru Yanıt
10 Okuma, Kelime Çalışması "Alçak Gönüllülük ve Saygı" 3.,4. ve 5. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
11 Okuma, Kelime Çalışması "İnsanlar ve İlişkiler" 1. ve 2. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
12 Okuma, Kelime Çalışması "İnsanlar ve İlişkiler" 3. ve 4. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
13 Okuma, Kelime Çalışması "Ketum İnsanlar" 1. ve 2. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
14 Okuma, Kelime Çalışması "Ketum İnsanlar" 3. ve 4. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
15 Okuma, Kelime Çalışması "Özsaygı" 1. Metin, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Xiaolu, W., Chaohui, C., Hanyu Tan Wenhua, S. (2009). Beijing Yuyan Daxue.
Jiantang, H., Wenhua, Z. (2004). Beijing Yuyan Daxue.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 5 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0