TR EN

FİLM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS334 FİLM KURAMLARI 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrencilere sinemayı, başlangıcından bu yana yapısal ve işlevsel açıdan inceleyen başlıca kuramları ve kuramcıları göstererek, sinemaya daha geniş bir perspektiften bakabilmeyi sağlamaktır.
İçerik: Ders kapsamında, film kuramlarının başlangıcından günümüze kadar olan temel yaklaşımlarını her kuramın temel makaleleri etrafında ele alınarak, anlatılacak olan kuramlar örnek filmlerle pekiştirilecek ve verilen ödevlerle öğrencinin kuramsal araştırma yapması da sağlanacaktır

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Seyredilen filmlerde biçimciliğin ve gerçekçiliğin temel özelliklerini gösterir.
Liste halinde verilen 10 filmi ait oldukları kuramlara göre sınıflandırır.
Örnek film gösterimleri sonucu filmleri göstergebilimsel perspektifte yorumlar.
Günümüz sinema pratiğini göz önünde bulundurarak, dijital çağ ile değişen sinema anlayışı arasında ilişki kurar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Anlatım
2 Literatür Tarama Rus biçimciliği: Sovyet montaj kuramı – Eisenstein, Pudovkin, Vertov Anlatım, Soru-Cevap
3 Literatür Tarama Sinemada gerçekçilik: Siegfried Kracauer, Andre Bazin Anlatım, Soru-Cevap
4 Literatür Tarama Örnek Film İnceleme Film gösterimi ve incelenen kuramların değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Film Gösterimi
5 Literatür Tarama Auteur' kuramı: Cahiers du Cinema üzerine tartışmalar, Peter Wollen, Andrew Sarris. Anlatım, Soru-Cevap
6 Literatür Tarama Örnek Film İnceleme Film Gösterimi Soru-Cevap, Film Gösterimi
7 Literatür Tarama Film gösterimi ve auteur kuramı üzerine değerlendirmeler Anlatım, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama Göstergebilim: Jean Mitry, Christian Metz Anlatım, Soru-Cevap
10 Literatür Tarama Sinema ve Psikanaliz: Sigmund Freud, Jacques Lacan, Laura Mulvey Anlatım, Soru-Cevap
11 Literatür Tarama Sinema ve toplumsal cinsiyet: Feminist kuram ve 'Queer' kuram Anlatım, Soru-Cevap
12 Literatür Tarama Film gösterimi ve toplumsal cinsiyet ve sinema İlişkisinin değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap
13 Literatür Tarama Post-kolonyal sinema ve kimlik Anlatım, Soru-Cevap
14 Literatür Tarama Marksizm, politika sinema ve “üçüncü sinema” Anlatım, Soru-Cevap
15 Literatür Tarama Postmodernizm ve sinema; dijital çağ ve değişen sinema anlayışı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özarslan, Z. (2013). Sinema Kuramları 1-2. İstanbul: Su Yayınevi,
Galt R., Schoonover K. (2018). Küresel Sanat Sineması: Yeni Kuramlar ve Tarihler. İstanbul: Doruk Yayınları
Andrew, D. (2010 ). Büyük Sinema Kuramları. İstanbul: Doruk Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
1
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
4
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
3
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
3
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
1
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
4
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
4
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0