TR EN

FİLM YAPIM YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS363 FİLM YAPIM YÖNETİMİ 5 4 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi REMZİYE KÖSE ÖZELÇİ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrencilerin, filmlerin yapım ve çekim aşamalarını kavramalarını sağlamak, ayrıca alandaki temel becerileri kazanabilmeleri için filmlerde kullanılan teknikler ve teknolojiler hakkında bilgi vermektir.
İçerik: Film yapım ve yönetimine ilişkin temel bilgiler ve bir filmin tamamını oluşturan aydınlatma, dekor, ses, bütçe hazırlama vb. gibi unsurlar dersin içeriğini oluşturur.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Film ekibini oluşturan üyelerinden 5 tanesini listeler.
Film ekibinin görevlerinin neler olduğunu tanımlar.
İzlediği bir filmin çekim tekniklerini açıklar.
Çekim tekniklerinin doğruluğunu tartışır.(
Seçilen bir kısa filmin kamera açıları ve planlarını gözlemleyerek filmin story board tasarımını temel düzeyde yapar.
Bir filmi meydana getiren öğeleri (aydınlatma, ses, dekor, makyaj vb.) film setindeyken doğru bir şekilde bir araya getirerek organize eder.
Avatar filmi örneğindeki özel efektleri keşfeder ve sinema özel efektleri üzerinde genel bir hükme varır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Film yapım çalışmaları Anlatım, Soru-Cevap
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Proje bulma-senaryo yazımı; senaryonun teknik özellikleri Anlatım, Soru-Cevap
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Çekim öncesi çalışmalar/Sunum dosyası Anlatım, Soru-Cevap
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Çalışma programları Anlatım, Soru-Cevap
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Oyuncu (Casting)/mekan seçimi (location) Anlatım, Soru-Cevap
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Teknik ekip/teknik malzeme Anlatım, Soru-Cevap
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bütçe hazırlamak Anlatım, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bütçe hazırlamak Anlatım, Soru-Cevap
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yasal haklar ve sözleşmeler Anlatım, Soru-Cevap
11 Örnek yapımları inceleme Konuyla ilgili kitap bölümü okuma: Örnek yapımlar üzerinden dosya çalışması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Çekim Anlatım, Uygulama
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Çekim sonrası işlemler Anlatım, Uygulama
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uygulama çalışmalarının gösterimi ve tartışma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Genel değerlendirme Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özalp L. (2013). Bir Film Yapmak. İstanbul: Hil Yay.
W. Rea P., Irvin D. (2008). Sinema ve Videoda Kısa Film: I. Cilt Yapım Öncesi. İstanbul: Es. Yay.,
W. Rea P., Irvin D. (2009). Sinema ve Videoda Kısa Film: II. Cilt Yapım. İstanbul: Es. Yay.,
W. Rea P., Irvin D. (2010). Sinema ve Videoda Kısa Film: III. Cilt Yapım. İstanbul: Es. Yay.,
Hart C. (2007). Televizyon Program Yapımcılığı. İstanbul: Es. Yay.,
S. Singleton R. (2004). Amerikan Film Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Es. Yay.,
Tanrıöver H. U. (2012) Türkiye’de Televizyon Yayıncılığı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yay.
Tanrıöver H. U. vd.(2011). Türkiye’de Film Endüstrisinin Konumu ve Hedefleri.İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yay.
Bordwell D., Thompson K.(2009). Film Sanatı. Ankara: De Ki Yay.
Kanal D., Erdiner A. (2010). Sinema, Televizyon ve Müzik Eserleri Alanında Sözleşme Örnekleri. İstanbul: Legal Yay.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
0
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
5
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
3
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
3
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 7 91
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 2 6 12
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 198
Genel Toplam 198
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0