TR EN

BASKIYA HAZIRLIK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GTP104 BASKIYA HAZIRLIK 2 3 2 6
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÜRCAN KURT
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Baskı öncesi işlemlerin ardından baskı ortamına işin uygun olarak hazırlanabilmesi.
İçerik: Geleneksel baskı tekniklerinin teorik anlatımı ardından uygulamalı örnekleri çalışılarak; günümüz ofset basım tekniklerinin piyasada öğrencinin sorunsuz iş üretebilmesini sağlayacak düzeyde öğrenmesini sağlamak; geleneksel basım tekniklerinin anlatımı; uygulama için tasarıma geçiş sağlamak; uygulama için tasarımı geliştirmeyi sağlamak ;tasarımın uygulanması; serigrafi tekniğinin anlatımı; serigraf teknigi uygulama; ofset basım tekniğine geçiş; kağıt cins ve ebatları, fiyat çıkarma hesapları; tire ve ofset baskının anlatımı; forma uygulaması ve hesap çıkarma işlemleri; ciltleme, mücellit uygulamaları gibi konuları kapsar.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Baskı hazırlık aşamalarını tanır ve uygular.
Matbaa baskı çeşitlerini bilir.
Dijital baskı tekniklerini kullanır.
Baskı aşamasında çıkabilecek tasarım hatalarını görür.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yazılı - Görsel Kaynaklar Geleneksel basım tekniklerinin anlatımı. -
2 Yazılı - Görsel Kaynaklar Geleneksel basım tekniklerinin anlatımı. -
3 Uygulamalar Uygulama için tasarıma geçis. -
4 Uygulamalar Uygulama için tasarım geliştirme. -
5 Uygulamalar Uygulama için tasarım geliştirme. -
6 Uygulamalar Tasarımın uygulanması. -
7 Uygulamalar Serigraf tekniginin anlatımı. -
8 Uygulamalar Serigraf teknigi uygulama. -
9 - ARA SINAV -
10 Yazılı - Görsel Kaynaklar Ofset tekniklerine geçiş. -
11 Uygulamalar Ofset basım tekniğine geçiş. -
12 Uygulamalar Kağıt cins ve ebatları, fiyat çıkarma hesapları. -
13 Uygulamalar Tire ve ofset baskının anlatımı. -
14 Uygulamalar Forma uygulaması ve hesap çıkarma. -
15 Uygulamalar Ciltleme, mücellit uygulamaları. -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Paul Harris, Gavin Ambrose(2014).Grafik Tasarımda Baskı ve Sonlandırma (birinci baskı).Literatür Yayıncılık
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
1
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
5
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
0
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
1
2
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
1
3
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
1
4
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
3
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
5
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
5
2
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
1
3
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
5
4
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
5
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
1
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
2
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
1
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
2
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
2
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
2
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
0
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.
1
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 3 6 18
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 3 10 30
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 4 6 24
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 28 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0