TR EN

GENEL EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GEK101 GENEL EKONOMİ 4 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÜRCAN KURT
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mikro İktisadi olguların incelenmesi olup, beraberinde öğrenciye Dünya ve Türkiye Ekonomisi ve güncel sorunlara ilişkin genel bir paradigma vermek amaçlanmaktadır.
İçerik: Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Tarihçesi, Ekonominin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri, Ekonomi Biliminin Amacı, Ekonominin Temel Kavramları: İhtiyaç, Mal, Hizmet, Üretim Faktörleri: Doğa, Emek, Sermaye, Girişimci, Üretim Olanakları Eğrisi ve Analizi, Fayda ve Değer, Servet, Gelir, Talep: Talebin Özellikleri,Talebe Etki Eden Faktörler, Talep Kanunu, Talep Fonksiyonu, Talep Eğrisinin Hareketleri, Elastikiyet Kavramı, Arz: Arzın Özellikleri, Arza Etki Eden Faktörler, Arz Kanunu, Arz Fonksiyonu, Arz Eğrisinin Hareketleri, Piyasa Dengesi, Piyasa ve Piyasada Fiyatların Oluşumu, Piyasa Çeşitleri, Üretici ve Tüketici Rantı, Devletin Fiyatlara Müdahalesi, İşsizlik Kavramı, İşsizlik Çeşitleri, İşsizlikle Mücadelede Uygulamalı İş gücü Piyasası Politikaları, Milli Gelir Kavramları ve Hesaplanması,Enflasyon, Nedenlerine Göre Enflasyon Türleri konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomi ile ilgili kavramları tanımlar.
Arz ve Talep Kavramlarını anlar.
Piyasa dengesindeki değişmeleri değerlendirir.
Para ve maliye politikalarını anlar.
Makro değişkenleri tanımlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Taraması Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Tarihçesi, Ekonominin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri, Ekonomi Biliminin Amacı Anlatım
2 Literatür Taraması Ekonominin Temel Kavramları: İhtiyaç, Mal, Hizmet Anlatım
3 Literatür Taraması Üretim Faktörleri: Doğa, Emek, Sermaye, Girişimci, Üretim Olanakları Eğrisi ve Analizi Anlatım
4 Literatür Taraması Fayda ve Değer, Servet, Gelir Anlatım
5 Literatür Taraması Talep: Talebin Özellikleri,Talebe Etki Eden Faktörler, Talep Kanunu, Talep Fonksiyonu, Talep Eğrisinin Hareketleri Anlatım
6 Literatür Taraması Elastikiyet Kavramı Anlatım
7 Literatür Taraması Arz: Arzın Özellikleri, Arza Etki Eden Faktörler Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması Arz Kanunu, Arz Fonksiyonu, Arz Eğrisinin Hareketleri, Piyasa Dengesi Anlatım
10 Literatür Taraması Piyasa ve Piyasada Fiyatların Oluşumu Anlatım
11 Literatür Taraması Piyasa Çeşitleri Anlatım
12 Literatür Taraması Üretici ve Tüketici Rantı, Devletin Fiyatlara Müdahalesi Anlatım
13 Literatür Taraması İşsizlik Kavramı, İşsizlik Çeşitleri, İşsizlikle Mücadelede Uygulamalı İşgücü Piyasası Politikaları Anlatım
14 Literatür Taraması Milli Gelir Kavramları ve Hesaplanması Anlatım
15 Literatür Taraması Enflasyon, Nedenlerine Göre Enflasyon Türleri Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

GÜRLER, Arslan Z. (2014). Genel Ekonomi, 5.Baskı, Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık
DİNLER, Z. (2016). İktisat, 8.Baskı, Bursa:Ekin Basım Yayın
ÜNSAL, Erdal M. (2017). Makro İktisat, 11.Baskı, Ankara:Murat Yayınları
ÜNLÜÖNEN, Kurban., TAYFUN, Ahmet. (2017). Ekonomi, 8.Baskı, Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
2
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
3
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
4
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
2
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
3
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
4
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 1 10 10
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 1 5 5
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 2 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 1 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 123
Genel Toplam 123
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0