TR EN

DIŞ TİCARETTE KALİTE VE STANDARDİZASYON DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
DTP227 DIŞ TİCARETTE KALİTE VE STANDARDİZASYON 3 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders ile öğrencilere dış ticaret alanında kullanabilecekleri kalite ve standardizasyon kavramları hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır .
İçerik: Ders, Standardizasyona İlişkin Temel Kavramlar Anlatım, Standardizasyonun Amaç ve İlkeleri, Standardizasyonun Sağladığı Yararlar, Standardizasyon Çeşitleri, Ulusal Standardizasyon Kuruluşları, TSE’nin Belgelendirme Faaliyetleri, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları, İhracatta Standardizasyon Uygulamaları, İhracatta Standardizasyonun amaç ve İlkeleri, İhracatta Standardizasyon Uygulamaları, İhracatta Standardizasyonun amaç ve İlkeler, Literatür tarama, kitap okuma İhracatta Standart Denetimini İlişkin Kullanılan Belgeleri, İhracatta Standart Denetimini İlişkin Kullanılan Belgeleri, İhracatta Standart Denetimine İlişkin Mevzuat, İhracatta Standart Denetimine İlişkin Mevzuat konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Standardizasyon ve kalite ile ilgili kavramları tanımlar. (describe) (2)
Dış ticarette kullanılan kalite ve standardizasyon belgelerini listeler. (list) (2)
Kalite standardizasyon belgelerinin özellikleri açıklar. (explain) (2)
Kalite ve standardizasyon belgelerinin dış ticaret alanı ile ilişkisini analiz eder. (analyze) (4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, kitap okuma Standardizasyona İlişkin Temel Kavramlar Anlatım
2 Literatür tarama, kitap okuma Standardizasyonun Amaç ve İlkeleri Anlatım
3 Literatür tarama, kitap okuma Standardizasyonun Sağladığı Yararlar, Standardizasyon Çeşitleri Anlatım
4 Literatür tarama, kitap okuma Ulusal Standardizasyon Kuruluşları, TSE’nin Belgelendirme Faaliyetleri Anlatım
5 Literatür tarama, kitap okuma Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları Anlatım
6 Literatür tarama, kitap okuma Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları Anlatım
7 Literatür tarama, kitap okuma İhracatta Standardizasyon Uygulamaları, İhracatta Standardizasyonun amaç ve İlkeleri Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, kitap okuma Genel Tekrar Anlatım
10 Literatür tarama, kitap okuma İhracatta Standardizasyon Uygulamaları, İhracatta Standardizasyonun amaç ve İlkeler Anlatım
11 Literatür tarama, kitap okuma İhracatta Standart Denetimini İlişkin Kullanılan Belgeleri Anlatım
12 Literatür tarama, kitap okuma İhracatta Standart Denetimini İlişkin Kullanılan Belgeleri Anlatım
13 Literatür tarama, kitap okuma İhracatta Standart Denetimine İlişkin Mevzuat Anlatım
14 Literatür tarama, kitap okuma İhracatta Standart Denetimine İlişkin Mevzuat Anlatım
15 Literatür tarama, kitap okuma Genel Tekrar Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kahvecioğlu, A., Algan F. Standardizasyon - Temel ve Esaslar.(2014) 1.Baskı, Ankara: Siyasal Kitapevi.
Ersoy, A., Ersoy M. (2015) Kalite Yönetimi. 1.Baskı, İstanbul: İmaj Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
2
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
2
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
3
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
2
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
3
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
3
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 2 24
Ödev 12 2 24
Proje Hazırlama 10 2 20
Seminer 1 2 2
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 66 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0