TR EN

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
DTP202 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 4 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. BURCU DEMİR
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dış ticaret işlemlerinde uluslar arası ortak hükümler (ICC Kuralları) çerçevesinde ithalatçı yada ihracatçı olarak uyulması gereken teorik bilgiler ve örneklerle deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Ders içeriği, Dış Ticaret Tarihçesi, Tanımı, Amacı ve Politikaları,Dış Ticaretin , Amacı ve Politikaları, Dış Ticaret Politikasının Amaçları, Türkiye'nin Dış Ticaret Politikası ve Araçları, Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri, İthalat İşlemleri, İhracat İşlemleri, Dış Ticarete Teslim Şekilleri ve Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticareti Teşvik Eden Kuruluşlar, Dış Ticarette Vergi İşlemleri ve Dış Ticaretin Başlıca Finansman Yöntemleri, Karşı Ticaret ( Takas,Özlel takas, Bağlı muamele, kliring, dengeleme ve geri alım), Dış ticarette kullanılan Belgeler Ticari Belgeler ve Resmi belgeler konularını içermektedir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Dış ticaretin tanımını ve temel kavramlarını açıklar. (explain) (2)
Teslim ve ödeme şekillerini ayrıntılı olarak tanımlar. (describe) (2)
İthalat ve ihracat işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde nasıl gerçekleştiğini açıklar. (explain) (2)
Dış ticarette kullanılan belgeleri kullanım amaçlarına uygun olarak örneklerle gösterir. (illustrate) (3)
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma, İnternet Araştırması Dış Ticaret Tanımı, Tarihçesi Anlatım, Soru Cevap
2 Kitap Okuma, İnternet Araştırması Dış Ticaretin , Amacı ve Politikaları Anlatım, Soru Cevap
3 Kitap Okuma, İnternet Araştırması Dış Ticaret Politikasının Amaçları Anlatım, Soru Cevap
4 Kitap Okuma, İnternet Araştırması Türkiye'nin Dış Ticaret Politikası ve Araçları Anlatım, Soru Cevap
5 Kitap Okuma, İnternet Araştırması Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri Anlatım, Soru Cevap
6 Kitap Okuma, İnternet Araştırması İthalat İşlemleri Anlatım, Soru Cevap
7 Kitap Okuma, İnternet Araştırması İhracat İşlemleri Anlatım, Soru Cevap
8 Kitap Okuma, İnternet Araştırması Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap
9 - ARA SINAV -
10 Kitap Okuma, İnternet Araştırması Dış Ticarete Teslim Şekilleri ve Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Anlatım, Soru Cevap
11 Kitap Okuma, İnternet Araştırması Dış Ticareti Teşvik Eden Kuruluşlar Anlatım, Soru Cevap
12 Kitap Okuma, İnternet Araştırması Dış Ticarette Vergi İşlemleri ve Dış Ticaretin Başlıca Finansman Yöntemleri Anlatım, Soru Cevap
13 Kitap Okuma, İnternet Araştırması Karşı Ticaret ( Takas,Özlel takas, Bağlı muamele, kliring, dengeleme ve geri alım Anlatım, Soru Cevap
14 Kitap Okuma, İnternet Araştırması Dış ticarette kullanılan Belgeler Ticari Belgeler ve Resmi belgeler Anlatım, Soru Cevap
15 Kitap Okuma, İnternet Araştırması Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Kaya, F. (2012). Dış Ticaret İşlemleri. İstanbul: Beta Yayıncılık
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40 Açık uçlu sınav ve çoktan seçmeli
Dönem Sonu Sınavı 1 60 Açık uçlu sınav ve çoktan seçmeli
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
5
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
5
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
4
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
4
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
3
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
4
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
5
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
4
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
4
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
3
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 6 72
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 3 3 9
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 3 1 3
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 132
Genel Toplam 132
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0