TR EN

TİCARET HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP232 TİCARET HUKUKU 2 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ticari iş, ticari işletme, tacirin yükümlülükleri, ticari ortaklıklar ve kıymetli evrak hukuku temel olarak anlatılarak öğrencinin tacirler arasındaki ilişkiyi kavraması, ticaret hukukuna dair karşısına çıkan bir olayda temel çözümler getirmeyi amaçlar.
İçerik: Ticari işletme hukukuna giriş ve tarihçe, ticari iş ve işletmenin tanımı ve unsurları, tacir sıfatı ve tacir olmanın hükümleri ( Gerçek kişilerin tacir sıfatı ve Tüzel kişilerin tacir sıfatı), bağımlı tacir yardımcıları, bağımsız tacir yardımcıları, haksız rekabet ve hükümleri Haksız rekabet halinde açılacak davalar Aldatıcı reklam Tüketicinin aldatıcı reklama karşı başvurabileceği yollar, şirketin tanımı, unsurları ve ortaklıkların sınıflandırılması, adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket özellikleri, anonim şirket ve limited şirket özellikleri, kıymetli evrakın hükümleri, kıymetli evrak hukukunda geçerli temel ilkeler, hak ve senet birlikteliği, poliçe, bono tanımı ve unsurları, çek tanımı ve unsurlarını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kimlerin hangi şartlarda tacir olarak kabul edilebileceğini ve tacir sıfatı kazananların yükümlülüklerinin neler olduğunu açıklar. (explain)
Ticari şirketlerin kuruluşu, organları ve şirket ortaklarının sorumluluklarını Yeni TTK hükümleri çerçevesinde yorumlar. (interprent)
Kıymetli evrak olan poliçe, bono ve çekin unsurlarına, hükümlerine dair temel bilgileri tanımlar. (identify)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ- TEMEL KAVRAMLAR Anlatım, tartışma, soru-cevap
2 Kaynak Taraması TİCARİ İŞLETME Anlatım, tartışma, soru-cevap
3 Kaynak Taraması TİCARİ İŞ VE SONUÇLARI Anlatım, tartışma, soru-cevap
4 Kaynak Taraması TACİR SIFATI- GERÇEK KİŞİ TACİRLER-TÜZEL KİŞİ TACİRLER Anlatım, tartışma, soru-cevap
5 Kaynak Taraması TACİR OLMANIN SONUÇLARI-TİCARİ UNVAN, İŞLETME ADI, TİCARET SİCİLİ Anlatım, tartışma, soru-cevap
6 Kaynak Taraması TİCARİ DEFTERLER, CARİ HESAP- HAKSIZ REKABET ve MARKA Anlatım, tartışma, soru-cevap
7 Kaynak Taraması TACİR YARDIMCILARI- BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI Anlatım, tartışma, soru-cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Taraması TEKRAR VE PRATİK ÇALIŞMA Anlatım, tartışma, soru-cevap
10 Kaynak Taraması ŞİRKETLER HUKUKUNA GİRİŞ -ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI Anlatım, tartışma, soru-cevap
11 Kaynak Taraması ADİ ŞİRKET, KOLLEKTİF ŞİRKET , KOMANDİT ŞİRKET Anlatım, tartışma, soru-cevap
12 Kaynak Taraması ANONİM ŞİRKET, LİMİTED ŞİRKET VE KOOPERATİFLER Anlatım, tartışma, soru-cevap
13 Kaynak Taraması KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA GİRİŞ- POLİÇE VE BONO Anlatım, tartışma, soru-cevap
14 Kaynak Taraması KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DEVAM - ÇEK Anlatım, tartışma, soru-cevap
15 Kaynak Taraması TEKRAR VE PRATİK ÇALIŞMA Anlatım, tartışma, soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

PULAŞLI H.,(2018) Şirketler Hukuku- Kıymetli Evrak Hukuku, Seçkin Yayıncılık
BAHTİYAR M.,(2018) Ticari İşletme Hukuku- Şirketler Hukuku- Kıymetli Evrak Hukuku, Beta Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
5
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
0
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
5
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
5
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
5
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
0
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
1
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
1
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
0
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
5
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 124
Genel Toplam 124
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0