TR EN

HAVACILIK DİJİTAL SİSTEMLERİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY226 HAVACILIK DİJİTAL SİSTEMLERİ II 4 3 3 7
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin Fiber Optik ve Elektronik Ekranlar konularını kavraması, Elektrostatik Hassas Cihazları ve bu cihazların Kullanma Önlemlerini öğrenmesi, Yazılım Yönetim Kontrolü ve Elektromanyetik Çevre konularını kavraması, Tipik Elektronik/Dijital Uçak Sistemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazanması amaçlanmıştır.
İçerik: Dersin içeriği; Fiber Optik, Elektronik Ekranlar, Elektrostatik Hassas Cihazlar, Yazılım Yönetim Kontrolü, Elektromanyetik Çevre, Tipik Elektronik/Dijital Uçak Sistemleri konularını kapsamaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Fiber Optik ve Elektronik Ekranlar konularını tanımlar
Elektrostatik Hassas Cihazları ve Yazılım Yönetim Kontrolünü açıklar
Elektromanyetik Çevre konusunu açıklar
Tipik Elektronik/Dijital Uçak Sistemlerini analiz eder
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Fiber Optik - Optik Veri İletimi Anlatım Soru-Cevap
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - İletim Teknolojileri - Fiber Optik Bağlantıların Uygulanması Anlatım Soru-Cevap
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Elektronik Ekranlar Anlatım Soru-Cevap
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - Elektronik Aygıtların ve Ekranların Prensibi Anlatım Soru-Cevap
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Elektrostatik Hassas Cihazlar - Kullanma Önlemleri Anlatım Soru-Cevap
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yazılım Yönetim Kontrolü -Yazılım Yönetim Kontrolüne Giriş Anlatım Soru-Cevap
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - Yazılımın Tanımı, Kullanımı ve Modifikasyonu Anlatım Soru-Cevap
8 Genel Tekrar Ara Sınavı Hazırlık Çalışmaları Anlatım Soru-Cevap Tartışma
9 - ARA SINAV -
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Elektromanyetik Çevre - EMC- Elektromanyetik Uyumluluk - EMI - Elektromanyetik Karışma Anlatım Soru-Cevap
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - HIRF - Yüksek Yoğunluklu Işıma Alanı -Yıldırım/Yıldırımdan Korunma Anlatım Soru-Cevap
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tipik Elektronik/Dijital Uçak Sistemleri -ACARS-ARINC Haberleşme ve Adresleme ve Raporlama Sistemi - ECAM - Elektronik Merkezi Hava Aracı Monitörü - EFIS - Elektronik Uçuş Gösterge Sistemi Anlatım Soru-Cevap
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - EICAS - Motor Gösterge ve Ekip İkaz Sistemi - FBW - Elektronik Kumandalı Uçuş/Elektronik Uçuş Kontrol Sistemi Anlatım Soru-Cevap
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - FMS - Uçuş Yönetim Sistemi - GPS - Küresel Konumlama Sistemi Anlatım Soru-Cevap
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma -IRS-Ataletli Seyrüsefer/Referans Sistemi - TCAS - Trafik Uyarı ve Çarpışmayı Önleme Sistemi Anlatım Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
EASA Part 66 - Modul5 – Digital Technics
Megep Modülleri
Total Training Support - Modul5 - Dijital Teknikler/Elektronik Alet Sistemleri
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40 Açık uçlu sınav
Dönem Sonu Sınavı 1 60 Açık uçlu sınav
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
5
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
4
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
4
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
3
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
5
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
3
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
3
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
4
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
3
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
4
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
5
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
4
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
4
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 3 20 60
Ödev 1 10 10
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 177
Genel Toplam 177
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0