TR EN

BAKIM UYGULAMARI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY228 BAKIM UYGULAMARI II 4 6 4 7
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin bu dersin sonunda, uçak bakım alanında bakım operasyonlarının safhalarının öğretilmesi, uygulamalar ile fiili olarak işlenmesi ve bakım tamamlanana kadar olan sürecin öğrenilmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; teorik olarak gerekli argüman, doküman açıklandıktan sonra atölye ve laboratuvar ortamında fiili çalışmaların yapılması ve teknik ekipmanın, alet ve cihazların kullanımının öğrenilmesi ile gerçekleşen faaliyet konularını kapsamaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Öğrenci teknik dokümanlarda açıklanan bakım talimatlarını uygular
Uçağın bakımının yapılmasının ardından standartlara göre onay işlemlerini uygular
Uçuşa elverişlilik dokümanları hazırlanırken gerekli talimat ve standartları uygular
Uçuşa elverişlilik sertifikasını onaylayarak uçağı uçuşa hazırlar (
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ömrü sınırlı parçaların kontrolünü öğrenme. Anlatım, soru-cevap.
2 İlave metotlar hakkında bilgi toplamak. İlave bakım metotlarının öğretilmesi. Anlatım, soru-cevap.
3 Uçağın hareketlerinin araştırılması. Uçağın yerdeki hareketlerinin anlatılarak öğretilmesi. Anlatım, soru-cevap.
4 Bakım merkezi hakkında araştırma yapmak. Uçak bakım merkezine alınması. Anlatım, soru-cevap.
5 Uçağın tartı, kriko prosedürü hakkında araştırma. Uçağın krikoya alınmasının anlatılması. Uçağın tartma işlemlerinin öğretilmesi. Anlatım, soru-cevap.
6 Uçağın jak prosedürü hakkında araştırma. Uçağın jaka alınmasının öğretilmesi. Anlatım, soru-cevap.
7 Yakıtlar hakkında genel araştırma. Yakıt depolama faaliyetlerinin anlatılması Anlatım, soru-cevap.
8 Anti icing ve di-icing hakkında bilgi toplamak. Buzlanma önleyişi ve koruyucu faaliyetlerin anlatılması. Anlatım, soru-cevap.
9 - ARA SINAV -
10 Uçak enerji besleme yöntemleri hakkında bilgi. Yer destek cihazların anlatılarak öğretilmesi Anlatım, soru-cevap.
11 Uçağın elektiriki güç ünitelerinin araştırılması. Elektiriki güç ünitelerinin anlatımı. Anlatım, soru-cevap.
12 Uçağın pnömatik ve hidrolik güç ünitelerinin araştırılması. Pnömatik ve hidrolik sistemlerin anlatılması. Anlatım, soru-cevap.
13 Çevre şartları hakkında genel bilgi toplama. Uçağın kullanım ve çalışmasında çevre şartlarının etkilerinin öğretilmesi. Anlatım, soru-cevap.
14 Sıradışı durumlar hakkında araştırma yapma. Sıradışı durumlar (Sert inişler, yıldırım çarpmaları) hakkında anlatım. Anlatım, soru-cevap.
15 - Revizyon ve Öz Çalışma -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Total Training Support (TTS) Study Notes Module 7FAA Aircraft Maintenance Technician Handbook
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40 Açık uçlu sınav
Dönem Sonu Sınavı 1 60 Açık uçlu sınav
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
5
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
5
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
5
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
4
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
4
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
4
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
4
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
4
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
5
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
5
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
5
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
5
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
5
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 2 10 20
Okuma 0 0 0
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 3 10 30
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 38 0 177
Genel Toplam 177
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0