TR EN

UÇAK SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY329 UÇAK SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI I 5 6 4 4
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. MEHMET ATEŞ
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin gerekli ortam sağlandığında, Uçuş Teorisini, Uçak Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolleri ni(Kumandaları), Yüksek Hızlı Uçuşu ,Gövde Yapısı ve Genel Kavramları kurallarını öğrenmeleridir. Bu dersin sonunda öğrencilerin uçak sistemlerini doğru olarak tanımlayabilmeleri hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Uçuş Teorisi, Uçak Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolleri (Kumandaları), Yüksek Hızlı Uçuşu, Gövde Yapısı ve Genel Kavramları, Air Conditioning ve Kabın Basınçlandırma (ATA 21), Aletler (Cihazlar) / Aviyonik Sistemler Alet (Cihaz) Sistemleri (ATA 31), Kabin ekipmanları ve Mefruşatı (ATA 25), Yangından Koruma (ATA 26) sistemi, Uçuş Kumandaları (ATA 27), Yakıt Sistemleri (ATA 28), Hidrolik Güç (ATA 29) sistemi konularıdır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Uçuş Teorisini açıklar
Uçak Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolleri (Kumandaları)ni uygular
Air Conditioning ve Kabın Basınçlandırma (ATA 21) ve Aletler (Cihazlar) / Aviyonik Sistemler Alet (Cihaz) Sistemleri (ATA 31) açıklar
Aletler (Cihazlar) / Aviyonik Sistemler Alet (Cihaz) Sistemleri (ATA 31) ve Uçuş Kumandaları (ATA 27) nı açıklar
Kabin ekipmanları ve Mefruşatı (ATA 25)ve Yangından Koruma (ATA 26) sistemini açıklar
Yakıt Sistemleri (ATA 28)nin çalışmasını uygular
Hidrolik Güç (ATA 29) sisteminin çalıştırılmasını uygular
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uçuş Teorisi Anlatım Soru-Cevap
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uçak Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolleri (Kumandaları) Anlatım Soru-Cevap
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yüksek Hızlı Uçuş Anlatım Soru-Cevap
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Gövde Yapısı - Genel Kavramlar Anlatım Soru-Cevap
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Gövde Yapısı - Uçaklar Gövde (ATA 52/53/56) Kanatlar (ATA 57) Stabilizatörler (ATA 55) Uçuş Kontrol (Kumanda) Yüzeyleri (ATA 55/57) Naseller/Paylonlar (ATA 54) Anlatım Soru-Cevap
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Air Conditioning ve Kabın Basınçlandırma (ATA 21) Anlatım Soru-Cevap
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Aletler (Cihazlar) / Aviyonik Sistemler Alet (Cihaz) Sistemleri (ATA 31) Otomatik Uçuş (ATA 22), Haberleşme (ATA 23), Seyrüsefer Sistemleri (ATA 34) Elektrik Gücü (ATA 24) Anlatım Soru-Cevap
8 - Genel Tekrar Anlatım Soru-Cevap Tartışma
9 - ARA SINAV -
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kabin ekipmanları ve Mefruşat (ATA 25) Anlatım Soru-Cevap
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yangından Koruma (ATA 26) Anlatım Soru-Cevap
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uçuş Kumandaları (ATA 27) Anlatım Soru-Cevap
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yakıt Sistemleri (ATA 28) Anlatım Soru-Cevap
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme Hidrolik Güç (ATA 29) Anlatım Soru-Cevap
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme Hidrolik Güç (ATA 29) Anlatım Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
EASA Part 66 – Modul 11 – Uçak Sistemleri
Goldair Modül 11 Uçak Sistemleri
Megep Modülleri
FAA Resmi İnternet Sitesi, https://www.faa.gov/ http://www.flightlearnings.com www.b737.org.uk/aircraftsystems.htm
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40 Açık uçlu sınav
Dönem Sonu Sınavı 1 60 Açık uçlu sınav
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
4
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
4
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
5
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
3
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
4
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
5
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
3
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
3
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
2
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
4
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
5
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
4
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
4
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 6 84
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 1 3 3
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 108
Genel Toplam 108
Toplam İş Yükü / 25.5 4,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0