TR EN

ÇOCUK SUÇLULUĞU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT415 ÇOCUK SUÇLULUĞU 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Doç. ANIL AL REBHOLZ
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri çocuk suçluluğu konusunda bilgilendirmek ve çocuk suçluluğuna ilişkin yapılabilecek müdahaleler konusunda bilgi kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında çocuk suçluluğunun kapsamı, çocuk ve suç arasındaki ilişki, suça sürüklenen çocuklar, Türkiye’de çocuğa karşı yapılan suçlar, çocuk suçluluğuna ilişkin sosyal hizmet müdahalesi gibi konular verilecektir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Çocuk suçluluğunun tanımını ve kapsamını öğrenerek hangi durumların çocuk suçluluğu kapsamına girdiğine dair açıklama yapar
Çocuk ve suç arasındaki ilişkinin doğasını özümseyerek çocuklara yönelik suçları sınıflandırır
Çocuk suçluğunda sosyal hizmetin önemini anlamlandırarak sosyal hizmet uzmanı olarak suça sürüklenen çocuklara yönelik mesleki müdahale planlar
Türkiye’de çocuğa karşı yapılan suçlar ve yasal prosedürü öğrenerek sosyal hizmet uzmanı olarak yapacağı müdahalenin temellendirmelerini formülleştirir
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Tanışma Giriş ve dersin genel tanıtımı Anlatım
2 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk ve Çocukluk Kavramı Anlatım
3 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Suçun Türleri Anlatım ve Tartışma
4 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluluğunun Tanımı Anlatım
5 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluğunun Etkenleri Anlatım
6 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Türkiye’de Çocuk Suçluluğu Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Türkiye’de Çocuk Suçluğuna İlişkin Yasal Mevzuat Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Suça Sürüklenen Çocuklar Anlatım, Tartışma
9 - ARA SINAV -
10 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluluğuna Karşı Tedbirler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluluğunda Sosyal Hizmetin Önemi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluluğunda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü Anlatım, Soru-Cevap
13 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluluğunda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü Anlatım ve Tartışma
14 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluluğunda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolüx Anlatım ve Tartışma
15 Bütün Haftanın Tekrarı Genel Tekrar Geribildirim ve Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Barlollas C. ve Schmalleger, F. (2017). Çocuk Suçluluğu. Ankara: Nobel Yayınevi.
Solak, A. (2007). Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu. Ankara: Anı Yayınları.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40 Açık Uçlu
Dönem Sonu Sınavı 1 60 Açık Uçlu
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
3
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
2
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
2
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
1
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
1
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
2
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
1
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
2
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 3 21
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 140
Genel Toplam 140
Toplam İş Yükü / 25.5 5,5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0