TR EN

FELSEFİ MANTIK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS447 FELSEFİ MANTIK 6 3 3 5
KAYNAKLAR
Yaran, Cafer Sadık. (2018). İnformel mantık. İstanbul: Rağbet
Emiroğlu, İbrahim. (2017) Mantık yanlışları. Ankara: Elis
Walton, Douglas. (2008) Informal logic: a pragmatic approach. Cambridge: Cambridge University Press