TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T %
TEZ-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM PROJESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ VE METODOLOJİ 5 2 2 1 1 1 1 1 4 1 5 5 2 2 2 2 2 39 35,45
ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 5 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 54 49,09
ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 5 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 54 49,09
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 15 10 8 5 7 7 7 7 12 7 9 11 6 10 10 8 8 147 133,64
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T %
SİYASAL TEORİDE KAVRAMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET 5 3 4 5 5 3 5 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 69 287,5
TOPLAM 5 3 4 5 5 3 5 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 69 287,5