TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Yüksek öğrenimlerini işletme veya işletmecilik dışında bir dalda tamamlamış olan bireylere çağdaş işletmecilik bilgileri ve yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen ve etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, insiyatif alan riski ve değişimi yöneten liderler yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız kamu ve özel kesimdeki, reel ve finansal sektörlerde yer alan kuruluşlarda yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, muhasebe, finansman gibi alanlarda orta ve üst kademe yöneticilik ve uzmanlık pozisyonlarında çalışabileceği gibi kendi işletmelerini kurarak girişimci niteliğini de kazanabilirler.

Çalışma Alanları

Mezunlarimiz, özel ve kamu sektöründe uzman ve yönetici olarak, işletmeciliğin ilgi duyduklari finansman, muhasebe, satiş, pazarlama, insan kaynaklari vb. alanlarında çalişabilecekleri gibi, kendi işlerini kurabilecek bir donanima da sahip olacaklardır. Ayrıca doktora programlarına devam ederek, akademisyen olabileceklerdir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar