TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, uluslararası akreditasyon güvencesi ve uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitim anlayışı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini büyük bir istikrarla sürdürmektedir. Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı beslenme konusunda uzman, akademik çalışmalara, araştırma ve geliştirme projelerine önemli katkılarda bulunabilecek, beslenme politikaları geliştirebilecek, eğitmen olarak görev yapabilecek ulusal ve uluslararası yayınlar için bilimsel makaleler yazabilecek, bireysel ve toplumsal beslenme sorunlarına çözümler geliştirebilecek, farklı platformlarda çözümlerini sunabilecek, vizyoner, etik değerlere sahip mezunlar yetiştirilmektedir.

Program ile, güncel ve evrensel bilgi ile donatılmış, beslenme alanında kullanılan teknolojiyi, dünyada geliştirilmiş yeni yöntemleri, istatistikleri, araştırmaları yakından takip eden, yorumlayabilen ve doğru şekilde kullanabilen uzman diyetisyenler sağlık sektörüne kazandırılmaktadır. 

 

Programın Hedefi

Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, dünya standartlarındaki eğitim sistemi ile ulusal ve uluslararası ortamlarda beslenme ile ilgili üst düzey görevlerde yer alabilecek, akademik çalışmalar yapabilecek, ileri düzeyde kuramsal bilgiye ve pratik tecrübeye sahip, teknolojiyi ve bilimi etkin bir biçimde kullanabilecek, beslenme alanındaki sorunlara uluslararası literatürlere girebilecek çözümler üretebilecek, araştırmalar yapacak, projeler hayata geçirecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca evrensel değerlere inanan, bireysel farklılıklara saygılı, fikir ve ifade özgürlüğü ile bilimsel özgürlüğü savunan, bir arada hoşgörüyle yaşamayı, tüm canlıların hayat hakkına saygı göstermeyi ilke edinmiş eleştirel düşünebilen, sorgulayan, ekolojik, ekonomik, sosyo-kültürel sürdürülebilirliği sağlayan mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.