TR EN

MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS342 MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM 6 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, siyasal iletişim kavramlarının tanımlanması, seçimler, parti politikaları, basında bu konuların yansımaları ve siyasal kampanyaları irdelenmesi, siyasal iletişimi anlamlandırma biçimlerinin ortaya konulması ile öğrencinin siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları kurabilmesini amaçlamaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konular oluşturmaktadır.