TR EN

MEDYA EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS347 MEDYA EKONOMİSİ 6 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrenciye medya sektörünün temel dinamiklerini ekonomi perspektifinden ele alarak, medya endüstrisinin gelişimi ve günümüzdeki yansımalarını aktarmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini medya ekonomisinin tarihsel gelişimi, medya endüstrisinin devletle olan ilişkisi ve küreselleşme çağında medya endüstrisinin geldiği nokta gibi medya ekonomisine ait temel değerlendirmeler oluşturmaktadır.