TR EN

AŞIK EDEBİYATI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE320 AŞIK EDEBİYATI 7 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrenciyi âşık, ozan, âşıklık geleneği hakkında bilgi sahibi etmek, öğrencinin âşık edebiyatının kültürel zeminini ana hatlarıyla kavramasını sağlamaktır. Âşık edebiyatı ürünlerinin özelliklerinin kavratılması ve büyük şairlerin tanıtılması hedeflenmektedir.
İçerik: Âşık edebiyatıyla ilgili temel kavramlar, âşıklık geleneği, icra ortamları ve icra vasıtaları, âşık fasılları ve de toplantıları, XV.-XX. yüzyıl âşık edebiyatı temsilcileri ve örnek metinler hakkında bilgi verilmektedir.