TR EN

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ETP107 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 2 2 2

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste amaç, öğrencilerin algoritma ve programlama kavramlarını anlamasını bu konu ile ilgili çıkabilecek problemlerin özelliklerini analiz edip onlar için uygun çözümü bulmada bilgi ve beceri kazandırması amaçlanmaktadır.
İçerik: Algoritma ve Programlama Ders Tanıtımı, Temel Kavramları ve Tarihçesi, Algoritma, Algoritma Terimleri, Programlama Dilleri ve Türleri (Derleyici & Yorumlayıcı), Algoritma Türleri ve Algoritmaların Uygulama Alanları, Algoritmalar üzerinde sayı sistemleri işlemleri (Binary, Onluk, Octal & Hexadecimal) ve Alfa Sayısal Kodlar, Algoritmalarda Kullanılan Aritmetik, Karşılaştırma, Mantıksal ve Matematiksel Operatörler, Algoritma Geliştirmede Kullanılan Kontrol ve Döngü Adımları, Algoritma Hazırlarken Akış Diyagramları, Programlama Dilleri (C, C#, C++ ve Python) Üzerinde Kontrol (if, if-else, switch-case, ?:) & Döngü (for, foreach, while, do-while) Komutları, Algoritma Akış Şemaları üzerinde Kontrol ve Döngü Komutlarının Uygulamaları, Elektronik Sistemlerde Algoritmaların Analizi, Akış Diyagramları ve Programlama Örnekleri, Robotik & Kontrol Sistemlerinde Algoritmaların Analizi, Akış Diyagramları ve Programlama Örnekleri, Otomasyon Sistemlerinde Algoritmaların Analizi, Akış Diyagramları ve Programlama Örnekleri, Bilişim Etiği ve Hukuku.