TR EN

SPORDA SUNUM TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY114 SPORDA SUNUM TEKNİKLERİ 2 3 3 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, sunum yöntem ve tekniklerine uygun olarak yazılı ve göresel sunum dosyası hazırlama ve sunma becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; sunum türleri, sunum planlama, sunum hazırlama, sunum yapma ve sunum değerlendirme konularını kapsamaktadır.