TR EN

TÜRK HAT SANATI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY343 TÜRK HAT SANATI 5 4 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; tarihi mimari yapılarda dekorasyon unsuru olarak karşımıza çıkan çeşitli dönemlerde farklılık göstermiş kitabelerinde kullanılan yazı karakterlerini öğrenmektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; hat sanatının tarihsel gelişimi, klasik çalışmalar ve hat sanatındaki yazı çeşitleriyle taklit ve özgün tasarımlardır.