TR EN

SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT332 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI II 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere, sosyal hizmette araştırma süreçleri konularında teorik bilginin aktarılması ve araştırma , proje yapma bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında, araştırma çeşitleri, sosyal hizmette araştırmanın yeri, araştırmanın tanımı, bilimsel araştırmanın unsurları konuları işlenmektedir.