TR EN

ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP104 ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI 2 7 5 9

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. MELİS MERVE ÇAKAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrenci, Anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanlarını hazırlayabilecek,çalıştırabilecek, kapatabilecek.Oluşabilecek komplikasyonları takip ederek önlemleri alacak.Genel anestezi sırasında gerekli malzemeleri sırasıyla hazırlayabilecek.Cihazda kullanılan gazların endikasyonlarını, komplikasyonlarını, kontrendikasyonlarını bilecek.Hastayı monitörize edebilecek. takibini yapabilecek. EKG de önemli ritimleri tanıyabilecek.Hastayı cihaza bağlayıp cihazdan ayırabilecek.Anestezi cihazını ve ekipmanlarını kullanabilecek.
İçerik: Anestezi Cihazı ve bölümleri, Cihazın kontrolü ve kullanımı, airway, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı, ETT , LMA, kombi tüp hazırlığı, infüzyon pompası, kan pompası hazırlama fiberoptik malzemeleri, PCA hazırlama anestezi cihazı parçalarının bakımı.Mekanik ventilasyon modları. Monitörizasyon ve peremetrelerin takibi.Aspiratörün çalıştırılması.Cihazda kullanılan gazlar ve özellikleri.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Anestezi cihazı bölümlerini söker takar. Medikal gaz kaynaklarının kontrolünü yapar. Eksikleri tamamlar.
Yedek gaz silindirlerini kontrol eder ve eksikleri giderir.
Genel anestezi öncesi malzemeleri hazırlar.
Anestezi cihazını kullanır hale getirir.
Anestezi cihazını manuel ve otomatik olarak kullanır.
Hastayı monitörize eder ve operasyon boyunca takibini yapar.
Infüzyon ve kan hazırlığı yapar.
Pulseoksimetre ,ısı probu,kapnografi, EKG ritmi takibi yapabilir.
Aspirasyon cihzını kullanabilir.
Anestezi uzmanı kontrolünde hastanın oral entübasyon, extübasyon hazırlığını ve uygulaması yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - ANESTEZİ CİHAZININ BÖLÜMLER VAPORİZATÖRLER,SODA LİME,FLOWMETRE,SOLUNUM DEVRELERİ, MANOMETRELER ) Anlatım, soru- cevap,laboratuvar uygulamaları, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
2 - MEDİKAL GAZ KAYNAKLARI VE KULLANILAN GAZLAR Anlatım, soru- cevap, tartışma,borAnlatım,soru-cevap laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası, demonstrasyon
3 - YEDEK GAZ SİLİNDİRLERİ Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulamaları,beyin fırtınası, demonstrasyon
4 - ENTÜBASYON MALZEME HAZIRLIĞI(LARİNGOSKOP,AİRWAY,LMA, Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar ve uygulamalar, beyin fırtınası, demonstrasyon
5 - ANESTEZİ CİHAZININ KONTROLÜ Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası, demonstrasyon
6 - ANESTEZİ CİHAZINI KULLANMA (KAPALI, AÇIK, DEVRE) Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulamalar, tartışma,laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası demonstrkkon
7 - ANESTEZİ CİHAZINI HASTADAN AYIRMA KRİTERLERİ Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulamalar, beyin fırtınası, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 - ETT , LMA, KOMBİTÜP HAZIRLIĞI,FİBEROPTİK MALZEME HAZIRLIĞI,PCA HAZIRLAMA Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulamalar, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
10 - MONİTÖRİZASYON MALZEMELERİ VE UYGULAMA Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama , beyin fırtınası, demonstrasyon
11 - EKG DERİVASYON UYGULAMA, RİTİM TAKİBİ ALINACAK ÖNLEMLER Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama, beyin fırtınası, demonstrasyon
12 - İNFÜZYON POMPASI, KAN POMPASI HAZIRLIĞI VE TAKİBİ Aseptik koşullara uygun olarak hastaya verilecek mayiler hazırlanır.
13 - PULSEOKSİMETRE,ISI PROBU,KAPNOGRAFİ,NÖROMÜSKÜLER FONKSİYON,TANSİYON,NABIZ TAKİBİ. Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulama,l tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
14 - ASPİRATÖR CİHAZI VE KULLANIMI Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulamaları, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
15 - ANESTEZİ CİHAZININ KAPATILMASI,EKİPMANLARININ BAKIMI VE TAKİBİ Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulaması, beyin fırtınası, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ders kitabı,Dergiler.İnternet,Miller Anestezi cilt1-2,Anestezi Teknisyen ve Tekniker ders kitapları,yapılan tez ve proje çalışmaları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
In accordance with the needs of Preoperative, intraoperative and postoperative, patients can be prepared and are applied necessary anesthesia and resuscitation practices.
2
Basic knowledge that is gained via lecture notes, application tools and supported with visual help students to analyze and use this knowledge throughout their professional lives.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Can make the preparation of the Anesthesia machine and other auxiliary equipment and can control and provide patient's airway.
2
Can make the necessary applications in situations requiring first aid.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Being aware of this profession as a teamwork, they can analyze data related to the patient or the case and produces results
2
In an emergency situation, they become calm, quick, fast and can make the right decision.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Having sufficient skills in practice, they remain calm and unperturbed.
2
They can make all the applications about Anesthesia according to the technique
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Being well-aware of their individual responsibilities within the team, they can fulfill their tasks completely.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Have the basic and applied health knowledge about Anesthesia.
2
Can update their Anesthesia-related knowledge, skills and competencies with the self-awareness of a lifelong learning and move further in their personal and professional fields.
3
Have knowledge about ethical standards.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Can communicate effectively, informative and ethically with patients, relatives and with other health professionals,
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Be able to work in Anesthesiology department in Health institutions, organizations, Reanimation and Pain rooms and help patients' preparation prior to surgery, anesthesia and reanimation implementation

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 7 98
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 1 20 20
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 226
Genel Toplam 226
Toplam İş Yükü / 25.5 8,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0